Destia Oy:s anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar, reparation av Päivärinnevägens bro i Veikkola

09.10.2018 07:59

Kategori: Kungörelse

Miljöinspektören har den 8.10.2018 fattat beslut gällande anmälan om tillfällig verksamhet som förorsakar buller och skakningar enligt 118 § i miljöskyddslagen. Destia Oy har beviljats beslut som gäller reparation av Päivärinnevägens bro i Veikkola på fastigheten 257-895-2-1.

 

Beslutshandlingarna finns framlagda 10.10-9.11.2018 i kommunhuset i Kyrkslätt, Ervastvägen 2. Handlingarna finns också till påseende i elektronisk form: www.julkipano.fi

 

Ändring i beslut kan sökas genom besvär till Vasa förvaltningsdomstol. Den sista besvärsdagen är den 9.11.2018. Rätt att anföra besvär har den som har gjort anmälan och de vilkas rätt eller fördel ärendet kan påverkas.

 

Ytterligare information ges av miljöinspektör Ville Alho, tfn 050 350 3905, förnamn.efternamn@kirkkonummi.fi

 

Kyrkslätt 8.10.2018

KYRKSLÄTTS KOMMUN

Miljöinspektör