Den svåra historien - år 1918 i Kyrkslätt

08.10.2018 09:38

Kategori: Seniorer Turism Utbildning Kultur Fritid

DEN SVÅRA HISTORIEN – ÅR 1918 I KYRKSLÄTT

Att forska i närhistoria är svårt, eftersom den fortfarande berör livsöden i många familjer på ett konkret sätt. Fackboksförfattare, doktor i militärvetenskaper Ove Enqvist berättar om händelserna på Makilo 1918 och Sture Lindholm, FM, historielärare och fackboksförfattare fortsätter med ämnet ”Vaikea vuosi 1918 läntisellä Uudellamaalla”, det svåra året 1918 i västra Nyland.

Generalstabskommendör och doktor i militärvetenskaper Ove Enqvist tjänstgjorde som befälhavare på Makilo fort på 1970-talet. Han tjänstgjorde senare som bl.a. kommendör för kustartilleribataljonen i Obbnäs samt i olika uppgifter vid kustartilleriskolan och huvudstaben. Den numera pensionerade Enqvist har gett ut mer än 30 publikationer om Finlands kustförsvar, bl.a. en historik om Makilo som utkom år 2017.

Författaren och forskaren Sture Lindholm är lärare i historia vid Ekenäs gymnasium. Som doktorstuderande vid Åbo Akademi forskar han i inbördeskriget i västra Nyland. Han har skrivit flera böcker i ämnet, bl.a. Fånglägerhelvetet Dragsvik - massdöden i Ekenäs 1918, som publicerades våren 2018.

Kom med och lyssna och diskutera den svåra historien 11.10 kl. 17 i kommunhuset! Anförandena hålls på finska, diskussionen är tvåspråkig. Tillställningen leds av kulturdirektör Maaret Eloranta och Kari Rantanen från Kyrkslätts medborgarinstitut håller det avslutande anförandet. Evenemanget ordnas av Medborgarinstitutet i Kyrkslätt och Kyrkslätts bildkonstskola.

I samband med evenemanget kan man även köpa föreläsarnas böcker. Evenemanget är avgiftsfritt, men vi önskar att man anmäler sig, så att vi kan förbereda oss på antalet deltagare.

Tillställningen kommer att liveströmmas på Kyrkslätts kommuns Youtube-kanal.

Mäkiluoto 1920- tai 1930-luvun alussa. Kuva Kansallisarkiston digi-kokoelma.