DEN SVÅRA HISTORIAN 1918 Kyrkslätt

11.10.2018 17:00 - 11.10.2018 20:00

Kategori: Kultur SeniorerTurism Fritid

Att forska i närhistoria är svårt, eftersom den fortfarande berör livsöden i många familjer på ett konkret sätt. I Kyrkslätt var år 1918 inte lika tragisk som på vissa andra orter. Det är kanske just därför det inte finns särskilt mycket forskning om ämnet.

  • 17.15 fackboksförfattare, doktor i militärvetenskaper Ove Enqvist berättar om händelserna på Makilo 1918.
  • 18.30 Sture Lindholm, FM, historielärare och fackboksförfattare fortsätter med ämnet ”Vaikea vuosi 1918 läntisellä Uudellamaalla”, det svåra året 1918 i västra Nyland.

Tillställningen leds av kulturdirektör Maaret Eloranta och Kari Rantanen från Kyrkslätts medborgarinstitut håller det avslutande anförandet.

Kom med och lyssna och diskutera den svåra historien! Föreläsningen ordnas i samarbete med Kyrkslätts kulturväsende. Seminariet ordnas i fullmäktigesalen. Ingång till kommunhuset genom sidodörren mot köpcentret.

Anförandena hålls på finska, diskussionen är tvåspråkig.

Tillställningen kommer att liveströmmas.

I aulan säljs böcker som behandlar ämnet.

Meddela vänligen om ditt deltagande så att vi kan förbereda oss på antalet deltagare.