Den riksomfattande ungdomsarbetsveckan firas vecka 37 (7–13.9)

02.09.2020 18:41

Kategori: Ungdoms- och idrottstjänster

Under ungdomsarbetsveckan lyfter man fram ungdomsarbetarnas, föreningarnas, kommunernas och församlingarnas värdefulla arbete för ungdomarna. I år är temat de ungas delaktighet i samhället på lokal nivå.

I Kyrkslätt finns för tillfället tre ungdomslokaler där det under veckan ordnas temakvällar med anknytning till temat. Också Kyrkslätts ungdomsfullmäktiges representanter medverkar aktivt i veckans evenemang.

Alla ungdomar är välkomna att bekanta sig med lokalernas mångsidiga verksamhet. Verksamheten är avgiftsfri och kräver inte separat förhandsanmälan.

Se mer detaljerade öppettider: https://www.kyrkslatt.fi/ungdomslokaler

Följ veckans evenemang:

Instagram

kirkkonumminuorisojaliikunta

nuvakirkkonummi

Facebook

kirkkonummennuorisojaliikunta

Arrangörer:

Kyrkslätts ungdoms- och idrottstjänster

Nuorisotyön viikko 2020