Den riksomfattande ungdomsarbetsveckan 7.–13.10.2019. Hurra för de unga, ungdomen och ungdomsarbetet!

01.10.2019 14:04

Kategori: Unga Ungdoms- och idrottstjänster

Den riksomfattande ungdomsarbetsveckan firas vecka 41 (7.–13.10).

Under ungdomsarbetsveckan lyfter man fram ungdomsarbetarnas, föreningarnas, kommunernas och församlingarnas värdefulla arbete för ungdomarna. I år är temat arbete med ungas mentala hälsa och det mångsidiga ungdomsarbete som utförs för det.

Kyrkslätts kommuns ungdoms- och idrottstjänster har fem ungdomslokaler, där det under veckan ordnas temakvällar med anknytning till temat.

Alla ungdomar är välkomna att bekanta sig med lokalernas mångsidiga verksamhet.

Se mer detaljerade öppettider:

https://www.kyrkslatt.fi/ungdomslokaler

NTV-logo