Den nya välfärdscentralen

Kommunens nya välfärdscentral byggs i Åängen, norr om simhallen. Välfärdscentralen ersätter den på 1980-talet byggda hälsostationen i centrum, vilken redan är i dåligt skick, samt flera verksamhetsställen i hyreslokaler. Kommunfullmäktige godkände välfärdscentralensprojektplan 16.11.2015. 

Välfärdscentrets läge på kartan.

 

Välfärdcentralens egna sidor