Den nya välfärdscentralen

  

Kommunens nya välfärdscentral byggs i Åängen, norr om simhallen. Välfärdscentralen ersätter den på 1980-talet byggda hälsostationen i centrum, vilken redan är i dåligt skick, samt flera verksamhetsställen i hyreslokaler. Kommunfullmäktige godkände välfärdscentralensprojektplan 16.11.2015. 

Välfärdscentrets läge på kartan.

Ytterligare information

Projektets mål
Servicen som erbjuds
Samarbetsavtal mellan Esbo stad och Kyrkslätts kommun om tjänster som produceras av Esbo sjukhus
Helhetsgranskning av vårdkedjan inom servicen för äldre