Den nya vägtrafiklagen träder i kraft idag 1.6.2020

01.06.2020 10:00

Kategori: Boende och miljö Gator och vägar

Den nya vägtrafiklagen trädde i kraft idag 1.6.2020 Lagen medför successiva ändringar i vägmärken och vägmarkeringar under en övergångsperiod på 10 år. I Kyrkslätt syns inte genast ändringarna i trafikmiljön, men ändringarna och förpliktelserna enligt den nya lagen gäller alla Kyrkslättsbor.

Genom den nya lagen strävar man efter att öka trafikens smidighet och trygghet. En viktig ändring är skyldigheten för vägtrafikanter att vara förutseende. Detta innebär att varje vägtrafikant ska förutse andra vägtrafikanters agerande och anpassa det egna agerandet så att trafiken är smidig och trygg. Vägtrafikanterna ska också iaktta den omsorg och försiktighet som krävs med hänsyn till omständigheterna för att undvika fara eller skada. Fordonet ska föras på det sätt som trafiksäkerheten förutsätter med beaktande av de aktuella omständigheterna, till exempel vädret, föret, vägens skick och sikten.

Den nya lagen medför ändringar i bland annat parkeringsreglerna och de fordonsspecifika hastighetsbegränsningarna samt vissa friheter att välja körfält. Enligt den nya lagen är parkering i fortsättningen tillåten också på vänstra sidan av vägen i förhållande till färdriktningen, och man kan uppge parkeringstiden mindre formellt än hittills. De fordonsspecifika hastighetsbegränsningarna slopas, och på vissa vägar kan en minimihastighet införas. I lagen har det preciserats att den förare som kör det fordon som omkörs inte får försvåra omkörningen och att man får lämna korsningen i det körfält som är bäst lämpat för detta när man svänger in på en väg med två eller flera körfält.

Hänsyn till de andra och förutseende samt förarens ansvar för sina egna val framhävs i den nya vägtrafiklagen. Det är nyttigt för alla att bekanta sig noggrant med de nya regeländringarna. Trafiksäkerhet är ett viktigt värde för Kyrkslätts kommun, och i kommunen vill vi skapa en trygg trafikkultur som kommer från oss själva. Nu är det dags att bekanta sig med de regler som ändrats och samtidigt fundera på sitt beteende i trafiken.

De centrala ändringarna i vägtrafiklagen finns på:

Transport- och kommunikationsverket Traficom: https://www.traficom.fi/sv/transport/vagtrafik/vagtrafiklagen2020

Trafikskyddet:  https://www2.liikenneturva.fi/vagtrafiklagen

I trafikmiljön syns ändringarna med fördröjning, och till exempel de nya vägmärkena införs successivt under en övergångsperiod på 10 år. De nya vägmärkena finns på Trafikledsverkets webbplats: https://vayla.fi/web/sv/-/nya-vagmarken-som-tas-i-bruk-den-1-juni-2020-presenteras

Varje dag denna vecka delas mer detaljerad information om en ändring på kommunens Facebooksida. Du kan också följa temat på sociala medier #vägtrafiklagen2020

skyddsväg