Den nya Sortti-stationen i Jorvas, Kyrkslätt öppnar i början av år 2018

12.12.2017 14:00

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

HRM öppnar en ny Sortti-station för mottagning av avfall i Jorvas i Kyrkslätt i början av år 2018. Samtidigt stänger den gamla Sortti-stationen i Munkkulla.

Helsingforsregionens miljötjänster HRM öppnar en ny Sortti-station i Jorvas 2.1.2018 för att förbättra avfallsmottagningstjänsterna i Kyrkslätt och Esbo. Den moderna Sortti-stationen ersätter den gamla och trånga Sortti-stationen i Munkkulla i Kyrkslätt. Den nya Sortti-stationen ligger på en central plats med tanke på trafiken; invid Jorvasvägen i närheten av Västerleden och Ring III.

- Jorvas Sortti-station underlättar möjligheterna för såväl Kyrkslättsborna som invånarna i västra och södra Esbo att föra sitt avfall till återanvändning. För tillfället är Esbobornas närmaste Sortti-station Käringmossen i Esbo eller Kånala i Helsingfors, berättar HRM:s driftschef Marjut Mäntynen.

Sortti-stationernas besökarantal har ökat under de senaste åren. Ifjol besöktes de av sammanlagt 402 782 kunder. I år uppskattas besökarna uppgå till 430 000.

Så små miljökonsekvenser som möjligt

Sortti-stationen har byggts så att dess miljökonsekvenser är så små som möjligt. Stationen har anpassats till landskapet så att den smälter in i den omgivande miljön på ett naturligt sätt.

- Vi har gjort en kolfotspårsuträkning för Jorvas Sortti-station, vilken vi har beaktat i planeringen för att minska miljökonsekvenserna. Vi har använt trä och återanvänt material vid byggandet. Vi producerar energi för stationen med jordvärme och solpaneler. Dessa åtgärder är en del av HRM:s roll som ansvarstagande aktör inom miljöbranschen, berättar Mäntynen.

Man kan hämta många sorters avfall från hemmet avgiftsfritt till Sortti-stationen

På HRM:s Sortti-station tas mycket avfall emot gratis. Exempelvis elapparater, hemmets farliga avfall, metall, papp, papper, glasförpackningar, dvs. glasburkar och –flaskor, samt a en kubik tryckimpregnerat trä. Dessutom kan man mot avgift hämta bl.a. trädgårdsavfall, träavfall, gips och blandavfall. Jorvas Sortti-station kommer också att ha en mottagningsplats för användbara små föremål från hemmet.

I huvudstadsregionen och i Kyrkslätt finns totalt fem Sortti-stationer: två i Helsingfors, en i Esbo, en i Vanda och en i Kyrkslätt.

Ytterligare information:

Sortti-stationernas adresser och öppettider

Jorvas Sortti-station

hsy