Den nya byggnadsordningen underlättar byggande

02.01.2020 11:45

Kategori: Boende och miljö Byggnadstillsyn Tomter och byggande Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Kyrkslätts kommuns nya byggnadsordning har trätt i kraft i början av år 2020. I vissa punkter har tillståndströskeln sänkts för att ur kundens perspektiv undvika onödiga kontakter för att underlätta och försnabba byggnadsprojektet.

I den nya byggnadsordningen har man preciserat t.ex. byggande av enskilda konstruktioner på gårdsområde som redan bebyggts. På detaljplaneområde krävs det inte längre tillstånd för att bygga ett lider eller ett avfallsskjul under 15 kvadratmeter. Den tidigare gränsen var 10 kvadratmeter. På glesbygdsområde har ett motsvarande lider under 25 kvadratmeter befriats från tillståndsplikt då gränsen tidigare var 15 kvadratmeter. Sådana konstruktioner är alltid kalla och lätta, och man får installera elbelysning eller en väggkontakt i dem.

På glesbygdsområde ökade våningskvadratmetrarna

 Enligt byggnadsordningen kan man inte längre bygga parhus på glesbygdsområde. Däremot har våningsytan av en bostadsbyggnad med en bostad höjts och uppgår nu till högst 600 våningskvadratmeter. Maximigränsen var förr 400 våningskvadratmeter.

Våningsytan av ekonomibyggnaderna får nu vara sammanlagt högst 150 våningskvadratmeter i stället för tidigare 100. Bastu räknas inte med. En enskild envåningsbyggnad utan källare får vara högst 100 våningskvadratmeter. Det finns särskilda bestämmelser om lantgårdar.

Nu får man bygga ett egnahemshus på högst 150 våningskvadratmeter på 35 meters avstånd från strandlinjen. Förr var avståndet 50 meter och det gäller fortfarande större egnahemshus.

Vid byggande beaktas klimatförändringen

En ny sak som nämns i byggnadsordningen är solpaneler. Att installera dem kräver tillstånd då de påverkar stadsbilden eller avsevärt påverkar miljön. Det lättaste sättet att installera panelerna på taket i riktning med takfallet, då inget tillstånd krävs.

-Med hjälp av solpaneler kan man producera förnybar energi rent, ljudlöst, luktfritt och utsläppsfritt. Att använda solpaneler har varit en klimatgärning i vardagen, och samtidigt minskar beroendet av köpt elektricitet, påminner kommunens klimatkoordinator Outi Manninen.

På havskusten ska den lägsta bygghöjden i fortsättningen vara minst 2,7 meter. Därtill ska en svallmån bestämmas byggplatsspecifikt.

 -Genom att bereda sig för höjning av havsnivån och extrema väderfenomen strävar man efter att anpassa sig efter och förbereda sig för inverkningarna av det förändrade klimatet. Klimatförändringen ökar regnigheten och särskilt kraftiga ösregn och blåsigheten, berättar Outi Manninen.

Den godkända byggnadsordningen finns på kommunhusets servicekontor och finns att läsa på kommunens webbplats på adressen: www.kyrkslatt.fi/byggnadstillsyn

 

rakennusjärj