Den icke-brådskande vården vid munhälsovården utökas stegvis

26.06.2020 10:30

Kategori: Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Icke-brådskande vård ges för närvarande begränsat och den utökas stegvis. I första hand kan nya tider till icke-brådskande vård bokas av patienter vars tandvårdstid man tidigare var tvungen att avboka på grund av coronapandemin. Vi skickar barn under 18 år eller de som fyllt 75 år en kallelse till följande undersöknings- eller kontrollbesök om det redan avtalats under tidigare tandvårdsbesök. 

På grund av coronapandemin är vårdtiderna längre än tidigare och ingrepp kan göras bara i begränsad utsträckning. Vårdstället kan också vara ett annat än vid tidigare besök, för en del av verksamhetsställena har fortfarande begränsats till endast dem som hör till riskgrupper som riskerar allvarliga sjukdomar som förorsakas av coronaviruset.

Vi följer med coronavirussituationen och dess utveckling i vårt område och vid behov kan vi vara tvungna att begränsa den icke-brådskande vården på nytt.

Fyr logo