Den grusbelagda parkeringsfickan vid Munkkullavägen 11 avlägsnas

21.10.2020 12:49

Kategori: Gator och vägar

Parkeringsfickan vid Munkkullavägen 11 är grusbelagd och i dåligt skick och behöver sladdning nästan varje vecka. 
Ur trafiksäkerhetssynvinkel är parkeringsfickan byggd på ett dåligt ställe.

På området finns det tillräckligt med andra officiella parkeringsområden, och därför avlägsnas parkeringsfickan vid Munkkullavägen 11.

Arbetet utförs senast 25.10.2020.
Arbetet kan medföra avvikande trafikarrangemang.

Frågor besvaras av kunnossapito@kirkkonummi.fi

vägarbete