Den gemensamma ansökan med många möjligheter börjar 22.2.2022

18.02.2022 13:01

Kategori: Utbildning Skolor Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Den gemensamma ansökan till utbildning på andra stadiet efter den grundläggande utbildningen pågår 22.2.2022–22.3.2022. Fyll i ansökningsblanketten på Studieinfo.fi.

Hurudan är din utbildningsstig?

Den gemensamma ansökan är avsedd för de unga som avslutar den grundläggande utbildningen och de sökande som redan avslutat den och som ännu saknar yrkesexamen, prestation i gymnasiets lärokurs eller högskoleexamen.

Det finns flera utbildningsmöjligheter, och på samma ansökningsblankett kan du söka dig till

  • gymnasiet
  • utbildning för yrkesinriktad grundexamen
  • utbildning som handleder för examensutbildning (HUX)
  • Folkhögskoleåret för läropliktiga
  • yrkesutbildning som ordnas som krävande särskilt stöd
  • Utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA)

Du får alltid hjälp

Mer information om ansökan får du av grundskolans elevhandledare, Navigatorn Kyrkslätt eller Kyrkslätts kommuns läropliktskoordinator.

Resultaten av den gemensamma ansökan publiceras tidigast 16.6.2022 och du ska ta emot studieplatsen senast 30.6.2022.

Om du blir utan studieplats i den gemensamma ansökan kan du söka dig till utbildning via ansökan som fortsätter året runt. Mer information om detta får du av din studiehandledare, Navigatorn Kyrkslätt, Kyrkslätts kommuns läropliktskoordinator eller direkt av läroanstalterna.

Den utvidgade läroplikten i anslutning till studier på andra stadiet gäller de unga som avslutar den grundläggande utbildningen eller som avslutat den efter 1.1.2021. Alla läropliktiga söker sig till utbildning på andra stadiet genast efter att ha avslutat den grundläggande utbildningen.

Ansökan: Studieinfo.fi
Information om den utvidgade läroplikten
Navigatorn Kyrkslätt

Kyrkslätts fyrlogo