Den förnyade busshållplatsen på Sundsbergsvägen i Masaby tas i bruk

10.12.2019 09:55

Kategori: Gator och vägar

På Sundsbergsvägen har busshållplatserna förnyats som en del av gatubyggnadsentreprenaden på Masabyvägen. Fredag 13.12 tas hållplatsen Ki0215 Sundsbergsvägen mot Masaby allaktivitetshus i bruk. Den tillfälliga hållplatsen mot Masaby allaktivitetshus tas samtidigt ur bruk. Den förnyade hållplatsen Ki0216 Sundsbergsvägen mot öst har redan tidigare tagits i bruk.

Den första etappen av gatubyggnadsentreprenaden på Masabyvägen ska i sin helhet bli färdig senast sommaren 2020. Oy Göran Hagelberg Ab är entreprenör för objektet.

Den förnyade busshållplatsen på Sundsbergsvägen i Masaby tas i bruk