Den elektroniska servicekanalen med låg tröskel för barnfamiljer Be om hjälp -knappen börjar i Kyrkslätt 1.4

25.02.2019 15:55

Kategori: Service Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Behöver du stöd för vardagen i barnfamiljen? Skulle du vilja prata med någon eller fråga om råd om föräldraskap, familjeliv eller dina barn?

I kommunens nättjänst öppnas en knapp från och med 1.4.2019. Genom att trycka på knappen kan vem som helst fråga om råd eller be om service, be om att bli kontaktad eller fråga någonting – när som helst, var som helst. Vi kontaktar dig per telefon inom 1–3 vardagar. Tyvärr kan vi inte sköta ditt ärende per e-post av dataskyddsskäl. Vi ringer dig tillbaka.

Be om hjälp -blanketten är bara avsedd för Kyrkslättsbor.

De uppgifter som du skickar via blanketten behandlas av yrkeskunniga inom familjetjänsterna. Vid behov för de din fråga vidare till den rätta instansen som svarar dig inom 1–3 dagar. De uppgifter som du sparat raderas från blanketten efter att en yrkeskunnig har kontaktat dig per telefon. De nödvändiga uppgifterna om klientrelationen med socialvården införs i socialvårdens kundregister.

Ytterligare information om den nya funktionen ges av chef för socialarbete Sirkku Pekkarinen-Keto, tfn 040 756 1411 och ledande socialarbetare inom familjetjänsterna Veronica Lundqvist, tfn 040 759 1149.

Be om hjälp -knappen