Den allmänna planeringen av gatorna i äffärscentret inleds

07.01.2019 13:54

Kategori: Gator och vägar

kommunaltekniska tjänsterna inleder den allmänna planeringen av gatorna och de allmänna områdena i affärscentret. Vid den allmänna planeringen fastställs grundprinciperna för trafikleder för detaljplaneringen.

Till planeringsområdet hör:

- Munkkulla område

 • Munkkullavägen från Åbackavägen till Prisma
 • Padissvängen
 • Klosterbrinken
 • Munkgränden
 • Åvägen
   

- Munkkulla västra område: Tillfälliga anslutningsarrangemang i Peders på stamväg 51

- Kyrkslättsvägens och Överbyvägens område:

 • Kyrkslättsvägen från rondellen till Överbyvägen
 • Överbyvägen från Kyrkslättsvägen till Råstigen 
   

- Byggnadsplaneringen i Prostparken bakom huvudbiblioteket
- Gatuförbindelsen mellan Kyrkstallsvägen och Wiksvägen

I anslutning till planeringen utförs terrängmätningar och markundersökningar på gatorna och gång- och cykellederna i centrumområdet. Terrängarbetena utförs under vintern/våren 2019 och de kompletteras eventuellt senare då planeringen framskrider. Terrängarbetena utförs av Taratest Oy.

Vi beklagar de olägenheter som terrängarbetena medför.

Mer information om projektet fås per e-post:

kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

Mer information om projektet:

http://www.kyrkslatt.fi/planeringsprojekt-i-centrala-kyrkslatt

 

Keskustan yleissuunnittelu alueet