Deltagarantalet i grupper för personer i arbetsför ålder med vattengymnastikkort begränsas i simhallen

26.08.2020 10:19

Kategori: Ungdoms- och idrottstjänster

På grund av coronasituationen begränsar vi tills vidare deltagarantalet i grupperna för personer i arbetsför ålder med vattengymnastikkort. Högst 10 personer kan delta i vattengymnastiken i stora bassängens grunda del och 13 personer i vattengymnastiken i bassängens djupa del. Man behöver inte anmäla sig i förväg till grupperna med vattengymnastikkort, med undantag av vattentrampolingruppen. Platserna delas ut i den ordning som deltagarna kommer. Anmälan till vattentrampolingruppen hos simövervakningen, tfn. 040 126 9415.