Ungasidéer.fi

VEM INTRESSERAR DET?

Ungasidéer.fi är en tjänst där alla unga i Finland kan påverka. Webbplatsen är en del av demokratitjänsterna som finns inom justitieministeriets nätverk. Både unga och aktörer inom ungdomssektorn (bl.a. kommuner, organisationer och skolor) har deltagit i utvecklingsarbetet. Tjänsten kan användas av unga och instanser som jobbar med unga.

Kyrkslätts kommun har tagit i bruk tjänsten Ungasidéer.fi som en del av verksamhetsmodellen En barnvänlig kommun. Genom att använda tjänsten kan unga framföra idéer eller ställa frågor till den egna kommunen om sådant som intresserar dem. Det är också möjligt att göra enkäter i tjänsten, om man vill veta vad andra unga anser om något.

I tjänsten kan unga ställa frågor direkt till kommunens beslutsfattare som har registrerat sig i tjänsten. Kommunens kontaktpersoner kan också föra vidare en fråga till den instans som den är riktad till.

Det är lätt att använda tjänsten Ungasidéer.fi. Det lönar sig att dela sina egna idéer i sociala medier för att få understöd eller svar på en enkät. I tjänsten kan man också följa med hur den egna idén framskrider. Man kan också kommentera idéer och om man har sänt idén till kommunen (eller en annan organisation) genom tjänsten kommer också svaret som givits att synas.

Genom att använda tjänsten Ungasidéer.fi får man sin röst hörd!

Gå till Kyrkslätts organisationskonto:

Kom med idéer, understöd och kommentera! (0:31)

You must approve to our use of cookies to view this content.

Idéer i korthet (0:15):

You must approve to our use of cookies to view this content.  You must approve to our use of cookies to view this content.

 

You must approve to our use of cookies to view this content.  You must approve to our use of cookies to view this content.

 

Instruktionsvideor:

Hurdan är en god idé (1:22) 
You must approve to our use of cookies to view this content. 

Hur man kommer med en idé (2:16)
You must approve to our use of cookies to view this content. 

 

 

Ytterligare information:
Kyrkslätts kommun
lapsiystavallinenkunta@kirkkonummi.fi

Kompetenscentrum Koordinaatti
www.koordinaatti.fi/sv

Snabbguide för att använder tjänsten (pdf)