Delta och påverka hur framtidens Kyrkslätt ser u!

05.09.2019 08:45

Kategori: Boende och miljö Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

För markanvändningen i Kyrkslätt har det utarbetats fyra alternativa framtidsscenarier. De har utarbetats utifrån följande helheter:

Ett metropolområde med fragmenterat arbete
En timmes Teknologifinland
Ett land med inflyttningsöverskott
Ett levande väv av hållbara kommuner

Delta i enkäten om utvecklingsbilden för markanvändningen i Kyrkslätt. Scenarierna presenteras i detalj i anslutning till enkäten. Deltagarna i enkäten ombeds att kommentera alternativen för framtiden med tanke på boende, näringar, rekreation och trafik. Enkäten är öppen till fredag 13.9 och är en del av arbetet med utvecklingsbilden för markanvändningen i Kyrkslätt.

Kirkkonummi