Delta och inverka på utvecklingen av Kyrkslätt

27.04.2018 16:32

Kategori: Tomter och byggande Seniorer Boende och miljö Kultur Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Barn Service Unga Företagande Vård- och omsorgsväsendet

Kyrkslätts kommun planerar genomförandet av kommunstrategin - berätta om dina idéer och inverka på beredningen!

Kyrkslätts kommun genomför den nya kommunstrategin genom två nya program, ett näringslivsprogram och ett program för välmående. I dem strävar man efter att hitta praktiska metoder för hur Kyrkslätt blir en mer trivsam, attraktiv och fungerande kommun för invånare och företagare.

Berätta i den bifogade korta enkäten om dina idéer för utvecklingen av kommunen! Svaren behandlas anonymt. Enkäten är öppen till 14.5.2018.

Vi tackar på förhand för ert deltagande!

Ytterligare information av utvecklingsdirektör Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Kuntastrategia 2018-2021