Delta i och påverka utvecklingen av Kyrktorget i Kyrkslätts centrum

09.02.2021 11:30

Kategori: Boende och miljö Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Enkät om utveckling av Kyrktorget med näromgivning

Genom enkäten kartläggs behov, önskemål och idéer om hur Kyrktorget och dess närområden kunde utvecklas. Genom att svara på enkäten kan du dela med dig av dina synpunkter på ett levande och lockande kärncentrum och torgliv i Kyrkslätt. Ett av de centrala målen är att planera Kyrktorgets näromgivning till ett vackert, trivsamt och fungerande stadsutrymme som möjliggör utvecklingen av affärscentret med beaktande av områdets historiska och landskapsmässiga värden. Svaren utnyttjas i den allmänna kommunaltekniska planeringen för Stallbackens detaljplaneområde och den mer omfattande utvecklingen av centrum.

Enkäten är öppen till 28.2.2021. Du svarar på enkäten anonymt och det tar cirka 15 minuter att svara på enkäten.

Till enkäten >>

Enkäten genomförs av Ramboll Finland Oy på uppdrag av Kyrkslätts kommun. 

Ytterligare information om projektet:
Simon Store, detaljplanechef, Kyrkslätts kommun, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi
Eero Salminen, projektchef, Ramboll Finland Oy, fornamn.efternamn@ramboll.fi

Bild: Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen

Näkymä kirkolta Kirkkotorille