Delgeneralplan för trafikkorridoren i norra Kyrkslätt, uppgörande av delgeneralplan anhängiggjord

07.06.2019 13:30

Kategori: Kungörelse

Utarbetandet av delgeneralplanen baserar sig på den pågående allmänna planeringen av den snabba järnvägsförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo (genbanan Esbo-Salo, dvs. den s.k. ESA-banan) och behovet av att anvisa den planenliga banlinjen i generalplanen som vunnit laga kraft.

 

Planeringsområdet ligger i Norra Kyrkslätt och omfattar en del av både tätortsområdet i Veikkola och av Noux nationalpark. Planeringsområdet är cirka 630 hektar.

 

Kommunen har som mål att i delgeneralplanen anvisa läget för Veikkola hållplats som tjänar närtågstrafiken som trafikerar i samma bankorridor, trafikförbindelserna som leder dit samt markanvändningen på det omedelbara närområdet till hållplatsen. 

 

Programmet för deltagande och bedömning för delgeneralplanen har delats ut åt intressenterna och publicerats på kommunens hemsidor under adressen  https://www.kyrkslatt.fi/40000-dgp-for-trafikkorridoren-i-norra-kyrkslatt

 

 

Ansvariga planläggare:      planläggningsarkitekt Seppo Mäkinen

e-post:                                 seppo.makinen@kirkkonummi.fi

tel:                                       040 538 9587

Kyrkslätt 7.6.2019

Planläggnings- och trafiksystemtjänster