De ungas användning av kulturtjänster

17.09.2019 09:22

Kategori: Kultur

Maria Nurmi, affärsekonomistuderande vid enheten i Alberga vid Laurea, gör en undersökning om temat ”De unga, kultur, pengar och tillgång” för Kyrkslätts kommun. Målet med undersökningen är att utreda de unga Kyrkslättsbornas val med tanke på vilka kulturtjänster de använder.

Dessutom är avsikten att ta reda på hur t.ex. avstånden och kostnaderna för hobbyerna påverkar hurdana tjänster de använder. Undersökningens målgrupp är unga i åldern 15–20 år på hela Kyrkslätts område.

Maria Nurmi åker runt till ungdomslokalerna i Kyrkslätt under september och oktober för att presentera undersökningen. Enkäten som hör till undersökningen besvaras på en elektronisk blankett.

Sprid ordet så att så många ungdomar som möjligt skulle besvara enkäten! Bland alla som svarat lottar vi ut 20 biobiljetter!

På finska: https://bit.ly/2m7SZlo, på svenska https://bit.ly/2mimYY6 och på engelska https://bit.ly/2kvMnNv.

De ungas användning av kulturtjänster utreds