De tillfälliga skolbyggnaderna kommer till Kirkkoharjun koulu och Nissnikun koulu

06.11.2018 08:40

Kategori: Tomter och byggande Unga Utbildning

På tisdag 6.11.2018 inleddes leveransen av den tillfälliga skolbyggnaden till Kirkkoharjun koulu och en vecka senare till Nissnikun koulu. Leveranserna inleds på tisdag respektive vecka och under en dag kommer det tio långtradare till skolan, och var och en levererar ett element.

Läs mer om trafikarrangemangen.

De tillfälliga skolbyggnaderna levereras av Parmaco Oy, som har två fabriker i Finland och dessutom använder underleverantörer i Estland. Elementen för de tillfälliga skolbyggnader som kommer till Kirkkoharjun koulu och Nissnikun koulu har tillverkats i Estland. Därifrån skeppas de till Ingå, och från Ingå körs de med långtradare till Kyrkslätt.

– Vi använder alltid samma material i elementen oberoende av var de tillverkas, berättar projekdirektör tero Vettenranta på Parmaco.

Byggnaderna har tillverkats på Akso-Haus fabrik i Keila i Estland. Akso-Haus har varit Parmacos samarbetspartner sedan år 2014.

I början av oktober besökte representanter för Kyrkslätts kommun Akso-Haus fabrik och fick se hur elementen byggdes. Elementen byggs inomhus i stora hallar och under besöket kunde man se de olika skedena. I en del av elementen isolerades väggarna, medan man i andra målade innerväggar och fäste golvmaterialen. Andra element var redan nästan klara med brädfordringen på plats och såg ut som färdiga hus, eller åtminstone som delar av färdiga hus.

En av dem som deltog i besöket var Nissnikun koulus rektor Maarit Ritakallio, som var nöjd med det hon såg.

– De här ser verkligt fina ut och jag väntar ivrigt på att vi ska kunna ta i bruk de nya lokaliteterna. Det är också fint att utrymmena har planerats enligt våra önskemål och i vår nya byggnad kommer vi att kunna prova på inlärningsmiljöer som uppfyller kraven i den nya läroplanen.

I utrymmena har man beaktat att inlärningsmiljöerna ska vara flexibla och en del av väggarna är flyttbara så att man kan skapa både mindre och större undervisningsutrymmen.

När elementen är färdiga, dvs. den fasta inredningen, brädfordringen och det undre takfiltlagret är monterade packas elementen i krympplast. Plasten är stark och skyddar elementen under hela transporten.

När elementen har skeppats över finska viken börjar monteringen i Kyrkslätt. Elementen kommer ett åt gången i rätt ordning, så att det kommer en långtradare i timmen till byggplatsen. En skolbyggnad består av 40 element, vilket innebär att det kommer tio element om dagen i fyra dagars tid. Tidtabellen håller om vädrets makter står bi.

När alla element är på plats börjar de sista arbetena, som enligt planerna ska vara klara till jul.

– När alla element är på plats kopplar vi in el och vatten och sätter fast de sista listerna. Dessutom bygger vi ingångar och regnvattensystem, bäerttar Jussi Lavikainen som är arbetsledare för monteringsarbetet.  

Enligt avtalet överlåts skolbyggnaderna i början av januari.

Den tillfälliga skolbyggnaden reser sig vid Kirkkoharjun koulu