De som vaccinerats med kort boosterintervall samt personer med kraftigt nedsatt immunförsvar får en tredje coronavaccindos

06.10.2021 15:01

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet Coronasituationen

THL rekommenderar att en tredje coronavaccindos ges till de personer som sedan början av året har fått vaccindoserna med under 6 veckors intervall samt till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Sedan början av året har personal inom social- och hälsovården samt äldre personer vaccinerats med under 6 veckors boosterintervall. Nu erbjuds en tredje vaccindos för dessa personer. Man kan få en tredje dos när det har gått minst 6 månader sedan den andra vaccindosen.

Tredje vaccin för personer med kraftigt nedsatt immunförsvar

Den tredje dosen kan ges till personer med starkt nedsatt immunförsvar då det gått minst två månader sedan den andra dosen.

Enligt THL:s anvisningar hör följande sjukdomar och tillstånd till denna grupp:

· organtransplantation

· stamcellstransplantation

· svår eller medelsvår medfödd immunbrist

· immunosuppressiv cancerbehandling

· behandling av autoimmuna sjukdomar med immunosuppressiva biologiska läkemedel eller med JAK-hämmare

· dialys och svår kronisk njurinsufficiens

· långt framskriden eller obehandlad HIV

· annat allvarligt immunosuppressivt tillstånd som bedömts av läkare.

 

Grupperna som vaccineras på grund av kraftigt nedsatt immunförsvar är inte samma som riskgrupperna som fastställdes på våren.

I Kyrkslätt används BioNTech-Pfizers Comirnaty-vaccin för vaccineringar

Vaccinet fås genom att boka tid vid vaccineringsstället på adressen coronavaccinbokning.fi eller alternativt genom att ringa hälsocentralens servicenummer 09-2968 3401.

 

fyrlogo