De pågående tjänste- och arbetskollektivavtalsförhandlingarna

06.02.2018 15:00

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Uppdatering 9.2.2018
Serviceutbudet har återgått till det normala.

_____

KT Kommunarbetsgivarna och arbetstagarorganisationerna inom kommunsektorn förhandlar som bäst om nya tjänste- och arbetskollektivavtal. Kommunsektorns organisationer har meddelat om förbud mot övertidsjobb och skiftesbyte, vilket kan ha inverkan på kommunens serviceutbud.
 
Kyrkslätts kommun som arbetsgivare följer situationen och meddelar kunderna om eventuella ändringar i serviceutbudet.

?