De ersättande utrymmena för Nissnikun koulu kommer - avvikande trafikarrangemang i Masaby 13-16.11

12.11.2018 11:31

Kategori: Boende och miljö Gator och vägar Inneluft Utbildning

Meddelande om olägenhet för trafiken och avvikande trafikarrangemang 13–16.11.2018

Sammanlagt 40 specialtransporter levereras till Nissnikun koulu 13–16.11.2018. Det är 10 transporter dagligen och elementen anländer för installation med jämna mellanrum under dagens lopp.

Transportrutten går från norr längs Masabyvägen till Nissnikun koulu. Specialtransporterna kan stundvis förorsaka olägenhet för trafiken längs rutten, liksom för gång- och cykeltrafiken vid anslutningen till Nissnikun koulu.

För transportperioden måste vägmärken vid anslutningen till Nissnikun koulu avlägsnas. Dessutom kommer man att sätta upp parkeringsförbud på gården till Nissnikun koulu. Anslutningarna och bygget ska hållas lediga för transporterna.

Man strävar efter att återställa arrangemangen till det normala senast till kvällen 16.11.2018. Vi beklagar olägenheterna som medförs av de tillfälliga trafikregleringarna.

Nyheten 6.11. 2018

väistötila Masala