De bostadslösas natt ordnas 17.10 i S:t Mikaels kyrka

11.10.2021 15:00

Kategori: Boende och miljö Vård- och omsorgsväsendet Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Service

Temat för de bostadslösas natt är "Utanför" - utslagen vs. exkluderad.

               
Program:

18:00              Inledande fanfar och evenemangets öppning                                

18:15              Elden för de bostadslösas natt tänds
                       Timo Haapaniemi och Tapio Pajunen

18:00–18:40    I tälten presentation av verksamheten och grillkorv,
                       i tamburen kaffe och bulla

18:45              Öppningstal i kyrkan
                       Kommunstyrelsens ordförande Timo Haapaniemi 

19:00–19:30    Musik Elisa Pajari  

19:30–19:40    Erfarenhetsexpert

19:40–19:50    Bostadsrådgivning

19:50–20:15    Socialrådgivare Tapio Pajunen

20:20–21:00    Musik Eero Sintonen ja Sakarat

21:00 >            Musikandakt

Evenemanget arrangeras av samarbetsgruppen Selvästi Terveempi Elämä. Till den hör Kyrkslättnejdens Mentalvårdsförening Kisu ry, Kyrkslätts A-Kilta ry, diakoniarbetet i Kyrkslätts svenska församling och Kirkkonummen suomalainen seurakunta, samt Kyrkslätts kommuns mental- och missbrukarvårdstjänster, arbetssysselsättningstjänsten Toimari och Navigatorn/Katalysatorn. Arrangör är även Porkkalan Martat.

Programmet i pdf-format

Programmet på finska