Dataskyddsförordningen preciserar behandling av personuppgifter fr.o.m. 25.5.2018

24.05.2018 16:00

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

EU:s allmänna dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) tillämpas fr.o.m. 25.5.2018. Dataskyddsförordningen är lagstiftning som tillämpas direkt och iakttas också i kommunens verksamhet. I och med reformen blir reglerna för behandling av personuppgifter exaktare och enhetligare i EU-länderna.

Ändamålsenlig behandling av personuppgifter stärker den registrerade personens rättigheter samt ökar öppenhet och transparens. Centralt i dataskyddsförordningen är bland annat

  • betoning av lagenligheten vid behandling av personuppgifter
  • minimering av antalet personuppgifter som samlas samt uppgifternas korrekthet
  • ökande av öppen information

Kommunen har också helhetsansvaret för den behandling av personuppgifter som utförs av kommunens samarbetsinstanser.

Privatpersoner, dvs. de registrerade, ser reformen exempelvis som nya rättigheter. De registrerade har fler och bättre rättigheter än tidigare. Med hjälp av rättigheterna kan de förstå och följa upp hur deras uppgifter behandlas och används för olika ändamål.

De registrerade har i vissa situationer till exempel rätt att korrigera sina uppgifter, överföra uppgifter från ett system till ett annat, begränsa behandling av sina personuppgifter samt få sina uppgifter avlägsnade. Dessa rättigheter är dock inte ovillkorliga och de innebär undantag, eftersom grunden för behandlingen av personuppgifter inverkar på den registrerades rättigheter.

Begäran om uppgifter ska lämnas med blanketten på kommunens webbplats, via registraturen.

Kommunens dataskyddsombud är Hannu Sorvari. E-post: tietosuojavastaava@kirkkonummi.fi 

Allmän information om EU:s dataskyddsförordning och myndighetsverksamhet finns på adressen www.tietosuoja.fi

EU:s dataskyddsförordning kan du se här

GDPR