Dagrehabiliteringen Luotsi

Dagrehabiliteringen Luotsi är avsedd för rusmedels- och spelberoende kommuninvånare som vill ha förändring i sin situation. Under dagrehabiliteringen förbinder man sig till avstående från rusmedel och aktivt arbete med sitt beroende.  Arbetet sker på ett rehabiliterande arbetssätt med utnyttjande av referensramen för samhällsvård.  I gruppen har man möjlighet att få och ge kamratstöd. Gruppen består av 4–8 medlemmar. På Luotsi arbetar två yrkespersoner inom rusmedelsarbete. Du kan söka dig till Luotsi via missbrukarvårdstjänsternas jour eller kontaktpersonen. Du kan komma och bekanta dig med verksamheten måndagar kl. 9–10.

Vardagen på Luotsi

Luotsi-gruppen samlas tre gånger per vecka: må, on och fr kl. 10–14.

I grupperna diskuterar vi och gör saker i aktiva grupper under ledning av yrkespersoner inom missbrukarvård och/eller en kamrat.  I aktiva grupper övar vi liv och vardag utan rusmedel genom bl.a. promenader, cafébesök och bowling.

Under rehabiliteringsperioden är målet med arbetet att få förståelse för och insikter om eget beroende och erfarenheter av att vara utan rusmedel.

Veckoprogram (på finska) >>

Address
Virkatie 1, B-dörr, 1 våning
02400 Kyrkslätt

Tfn
0400 6877189