Coronavaccineringarna framskrider till riskgrupperna och hemvården

15.02.2021 12:47

Kategori: Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

I Kyrkslätt fortsätter coronavaccineringarna av personer som fyllt 80 år. Vecka 7 inleds också vaccineringen av personer i åldern 65–69 år som mycket kraftigt ökar risken för svår coronavirussjukdom.

Vecka 7 inleds också vaccineringen av hemvårdens kunder. De behöver inte boka tid eller anmäla att de vill ha vaccinet, utan hemvården kontaktar dem och informerar om vaccineringstidpunkten.

Olika vaccin för olika åldersgrupper

För tillfället används två olika slags vaccin i Finland; det ena riktar sig till personer över 70 år och det andra till personer under 70 år. Därför framskrider vaccineringen också i Kyrkslätt nu i två olika linjer.

Vaccineringarna av personer som fyllt 80 år fortsätter för tillfället med vaccinet Pfizer Comirnaty. Då man vaccinerat majoriteten av dem, fortsätter man med personer som fyllt 70 år. Närståendevårdare och personer över 65 år som bor i samma hushåll kan med skild tidsbeställning komma till vaccineringen samtidigt med den äldre som står i tur. De kan endast boka sin tid per telefon.

De första vaccinen av den andra vaccinsorten (AstraZeneca) håller just på att anlända till kommunen.  Med det vaccineras först de personer i åldern 65–69 år som har en underliggande sjukdom som mycket kraftigt ökar risken för svår coronavirussjukdom (grupp 1). Därefter framskrider man till yngre personer i samma riskgrupp en åldersgrupp i taget. Efter det står grupp 2 i turen, dvs. personer med en sjukdom eller ett tillstånd som ökar risken för svår coronavirussjukdom.

Vaccinationsordning enligt THL:s vaccinationsordning för personer som är mottagliga för allvarlig coronavirussjukdom:

Grupp 1: Personer med en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår covid-19 coronavirussjukdom

- organtransplantation eller stamcellstransplantation
- cancersjukdom under aktiv behandling
- svår störning i immunförsvaret
- svår kronisk njursjukdom
- svår kronisk lungsjukdom
- läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes
- Downs syndrom (vuxna)


Grupp 2: Personer med en sjukdom eller ett tillstånd som ökar risken för svår covid-19 coronavirussjukdom

- astma som kräver kontinuerlig medicinering

- svår hjärtsjukdom, bland annat hjärtsvikt (dock inte enbart blodtryckssjukdom)

- neurologisk sjukdom eller tillstånd som stör andningen

- läkemedelsbehandling mot autoimmun sjukdom som försvagar immunförsvaret

- svår kronisk leversjukdom

- typ 1-diabetes eller binjureinsufficiens

- sömnapné

- psykossjukdom

- sjuklig fetma (BMI över 40)

Tidsbeställning i första hand på webben

Man ska boka tid till vaccineringen. Vi ber att man i första hand bokar tid via webben på adressen www. koronarokotusaika.fi (Coronavaccinbokning.fi). Det öppnas tider i tjänsten i takt med att det finns vaccin att få. Om det inte finns vaccin, erbjuds det inte tider. Då lönar det sig att försöka boka tid på nytt följande dag. Om det inte går att boka tid på webben, finns det inte heller tider att få per telefon från hälsocentralen.

Tiden till boostervaccinationen ges vid det första vaccineringsbesöket. 

Nu är det också möjligt att sköta ärenden för en annan vuxen person på webben. För det måste du ha en officiell fullmakt, som du kan skaffa i webbtjänsten Suomi.fi.

I samband med tidsbokningen ska den som ska vaccineras meddela till vilken grupp som ska vaccineras hen hör. Vi kontrollerar gruppen med var och en ännu före vaccineringen, så ta med ditt Fpa-kort och eventuella behövliga uppgifter från andra ställen om att du hör till gruppen som står i vaccineringstur.

Vi ringer inte längre från hälsocentralen upp äldre för tidsbokning. Om det inte går att boka tid via webben, kan man göra det per telefon till hälsocentralens återuppringningstjänst 09 2968 3401. Då man ringer återuppringningstjänsten ska man välja coronavaccinering som orsak till samtalet. Ring bara en gång, och vänta sedan på att bli uppringd. Det är tyvärr rusning i vår telefonservice, och det kan ta flera dagar innan någon ringer tillbaka.

Coronavaccinen väcker mycket intresse och efterfrågan, vilket har lett till att telefonlinjerna och de äldres rådgivningsnummer är stockade. Det anländer hela tiden mera vaccin till kommunen, och alla som vill ha vaccinet kommer att få det i sinom tid. Vi önskar att kommuninvånarna låter bli att höra sig för om sin vaccineringstur och istället följer med kommunens informationskanaler.

Vaccineringsplats

I början av vecka 7 sker vaccineringarna ännu i fysioterapins lokaler i social- och hälsocentralens B-trappa. Fr.o.m. onsdag 17.2 är vaccineringsplatsen i Familjecentralen, Kirkkonummen Ostari vån. 2, alltså i byggnaden bredvid kommunhuset. Besöksadressen är Stationsvägen 3 B, och man kan också ta hissen från parkeringshallen från Stationsbågens sida.

Kolla ännu anvisningarna gällande anländandet i textmeddelandet du får före vaccineringen.

Fyrlogo