Coronavaccinationerna för 12–15-åringar i Kyrkslätt börjar när skolorna börjar

10.08.2021 12:57

Kategori: Utbildning Skolor Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen Unga Vård- och omsorgsväsendet

Alla 12–15-åringar (årskurserna 6–9) som går i grundskolan erbjuds ett coronavaccin från och med vecka 33. Den andra dosen ges i regel 12 veckor efter den första. Denna vaccinationsintervall garanterar det bästa immunförsvaret mot sjukdomen, och man vet också att vaccinet ger mindre tillfälliga biverkningar med denna vaccinationsintervall som rekommenderas i första hand. 

Vaccinationerna ges av skolhälsovården under skoldagen. Barnet ska ha fyllt 12 år när vaccinet ges. De som fyller 12 år i slutet av året får vaccinet senare. Vi meddelar de berörda om detta. Vi inleder vaccinationerna från niondeklassare. Ett Wilmameddelande skickas till alla i årskurserna 6–9 och deras vårdnadshavare i slutet av denna vecka.

Vaccinationerna är frivilliga. En minderårig kan själv bestämma om sin vaccinering, om den hälsovårdsanställda som ger vaccinet bedömer att barnet eller den unge på grund av sin ålder och utvecklingsnivå kan bestämma om sin vaccinering. Det finns inte någon åldersgräns i lagen för barnets självbestämmanderätt, utan saken bedöms från fall till fall.

Om den unge inte vill eller klarar själv av att bestämma om sin vaccinering behövs samtycke av alla vårdnadshavare för coronavaccinet (THL:s anvisning).

I Kyrkslätt får 12–15-åringarna ett Spikevax-vaccin av Moderna. Vaccinet är ett mRNA-vaccin.

Den egna skolhälsovårdaren ger ytterligare information och svarar på frågor.

THL ordnar ett medborgarwebbinarium torsdag 12.8.2021 kl. 17.30–18.30.

Ställ frågor om coronavaccinationer av 12–15-åringar! Öppet för allmänheten 12.8 (bara på finska)

logo