Coronavaccinationerna av barn som hör till riskgrupper börjar vecka 1

16.12.2021 13:11

Kategori: Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

I Kyrkslätt börjar från och med 4.1.2022 coronavaccinationerna av 5–11-åriga barn som hör till riskgrupper. Tidsbeställningen sker i första hand via coronavaccinbokning.fi.  Tidsbeställningen öppnas vecka 51, men tyvärr är det exakta datumet ännu ovisst. Det meddelas senare.

Om det inte är möjligt att elektroniskt boka tid, kan du lämna oss ett meddelande på numret 09 296 83401 (må–to 8–15.30 och fr 8–15), välj nummer 2, coronavaccin, så ringer vi upp dig. Det är inte möjligt att boka tid per telefon förrän den elektroniska tidsbokningen är i funktion. Våra telefoner är stockade. Vi rekommenderar därför att du i första hand använder nättjänsten.

Barnets rätt till vaccin kontrolleras i samband med tidsbokningen och dessutom på vaccineringsstället. Vaccinationsstället finns i Kirkkonummen ostari, Stationsbågen 1, 02400 Kyrkslätt.

THL rekommenderar att 5–11 åriga barn på grund av sin sjukdom hör till riskgrupper tar coronavaccin

Följande sjukdomar eller tillstånd kan öka risken för svår coronasjukdom hos 5–11-åriga barn:

 • övervikt, barnets viktindex (ISO-BMI) över 30
 • organtransplantation eller stamcellstransplantation 
 • kraftig immunsuppressiv behandling som försämrar immunförsvaret 
 • medfödd eller sjuklig immunbrist
 • kroniska lungsjukdomar
 • hjärtsjukdomar
 • kronisk njursjukdom
 • svår kronisk leversjukdom
 • neurologiska sjukdomar som förorsakar andningssvikt eller ökar infektionskänsligheten
 • Downs syndrom
 • typ 1- och typ 2-diabetes
 • astma som kräver daglig medicinering.

Närmare information om riskgrupperna finns på THL:s webbplats.

 

fyrlogo