Coronavaccinationer med AstraZenecas vaccin avbryts i Kyrkslätt vecka 12

20.03.2021 15:46

Kategori: Service Vård- och omsorgsväsendet Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen

Institutet för hälsa och välfärd (THL) meddelade fredag 19.3.2021 om beslutet att tillfälligt avbryta användningen av AstraZenecas coronavirusvaccin. Avbrottet trädde omedelbart i kraft. Kyrkslätts kommun inhiberar tidsbokningarna för vaccineringar med AstraZenecas vaccin nästa vecka (under perioden 22.3–28.3.2021).

Du får meddelande om den inhiberade vaccineringstiden via textmeddelande eller per telefon. Du behöver inte själv kontakta kommunens hälsovårdstjänster eller ringa vårt tidsbokningsnummer.

I Kyrkslätt används AstraZenecas och BioNTechs coronavaccin


I Kyrkslätt vaccineras sådana personer med AstraZenecas vaccin som enligt THL:s definition hör till riskgrupperna 1 och 2 som har fyllt 18 år men är födda år 1952 eller efter det. Tidsbokningarna som nu inhiberas vecka 12 gäller dessa grupper.

Med PfizerBioNTechs vaccin vaccineras personer födda 1951 eller tidigare samt 16–17-åringar som hör till riskgrupp 1. Vaccineringarna med PfizerBioNTechs vaccin fortsätter normalt.

För tillfället får kommunen endast en begränsad mängd av PfizerBioNTechs vaccin och därför kan man inte byta tidsbokningarna för AstraZenecas vaccin till vaccinering med PfizerBioNTechs vaccin.

THL evaluerar nästa vecka situationen för användningen av AstraZenecas coronavirusvaccin och vaccineringar med AstraZenecas vaccin kan fortsätta tidigast måndag 29.3.2021. THL informerar om evalueringsarbetets resultat genast då det finns mera information att tillgå. Vi informerar om fortsättning av vaccineringar med AstraZenecas vaccin när vi har fått ny information om saken. 

Anvisningar till personer som fått AstraZenecas vaccin 


De som fått AstraZenecas coronavirusvaccin ombeds följa med starka avvikande symtom, som kan börja först mer än tre dagar efter vaccinationen. Man bör omedelbart söka sig till vård, om man får hård huvudvärk som tydligt fortsätter att förvärras eller om man får blåmärken i starkt ökande grad på huden eller slemhinnorna. 

Om du får ovan nämnda symtom ska du kontakta hälsocentralens akutmottagning, tfn 09 2968 3400 (varje dag kl. 8–20). Övriga tider ska du kontakta jourhjälpen, tfn 116117. I nödfall ska du ringa nödnumret 112. 

""