Coronavaccinationer i Kyrkslätt 6.4.2021

06.04.2021 14:36

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet Coronasituationen

Under 65-åringar som hör till riskgrupperna får i fortsättningen Pfizers vaccin

Pfizer BioNTechs vaccin ges till sådana som är födda 1951 eller tidigare och till närståendevårdare och personer över 65 år som bor i samma hushåll. Tidsbokningen för denna grupp är öppen och vi blir klara med vaccineringen av gruppen under nästa vecka. Med Pfizer BioNTechs vaccin vaccineras i fortsättningen 16–64 åringar som hör till riskgrupp 1 och 18–64-åringar som hör till riskgrupp 2. Tidsbokningen för riskgrupperna öppnas 7.4 kl. 9. Veckorna 14 och 15 öppnar vi en vaccineringslinje för de här grupperna och från och med vecka 16 öppnas flera linjer.

Med AstraZenecas vaccin vaccineras personer födda 1952–1956. Detta gäller såväl personer som på grund av sjukdom hör till riskgrupper 1 och 2 och s.k. i övrigt friska personer.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har 6.4 gett som anvisning till kommunerna att AstraZenecas coronavirusvaccin som försiktighetsåtgärd inte ska ges till personer som fyllt 65 år och tidigare har haft sinustrombos, eller med andra ord ventrombos i hjärnan, eller heparin-inducerad trombocytopeni (HIT). Tidigare hjärninfarkt, hjärnblödning eller subaraknoidalblödning är inte hinder för att ta vaccinet. Tidigare lungemboli eller djupventrombos i till exempel nedre extremiteterna hindrar inte heller att man vaccineras.

Tidsbeställning i första hand på webben

Vi rekommenderar att man bokar tid för vaccinering på nätet, www.coronavaccinbokning.fi. Nu är det också möjligt att sköta ärenden för en annan vuxen person på webben. För det måste du ha en officiell fullmakt, som du kan skaffa i webbtjänsten Suomi.fi.

Om det inte går att boka tid via webben, kan man göra det per telefon till hälsocentralens återuppringningstjänst 09 2968 3401. Då du ringer återuppringningstjänsten, välj coronavaccinering som orsak till samtalet. Ring bara en gång, och vänta sedan på att bli uppringd.

Kommunen får vaccin på basis av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts ålders- och riskgruppskalkyler. Kommunen kan inte påverka mängden vaccin som den får. Vaccineringarna planeras enligt de tillgängliga vaccinmängderna.

Vaccineringsstället finns i Kyrkslätts centrum på adressen Stationsbågen 1 på gatunivå i affärscentret Kirkkonummen ostaris lokaler.  Ett vaccineringsställe planeras vid Veikkola hälsostation.

Anvisningar till den som kommer till vaccinering

Vaccineringsstället finns i Kyrkslätts centrum på adressen Stationsbågen 1 på gatunivå i affärscentret Kirkkonummen ostaris lokaler.  Ett vaccineringsställe planeras vid Veikkola hälsostation.

- Kom inte till vaccinering om du har symtom som motsvarar coronavirusinfektion

- Kom till vaccineringsstället bara lite före din vaccineringstid

- Tänk på klädseln, ta i beaktande att vaccinet ges i armen

- Ta med ditt FPA-kort eller identitetsbevis

- Kom ihåg att använda munskydd och hålla skyddsavstånd

- Efter vaccineringen stannar du kvar i 15 minuter för observation

 

 

""