Coronavaccinationer i Kyrkslätt

23.2 Vaccinering av riskgrupp 1 utvidgas till yngre åldersgrupper

Vaccinering av personer som hör till riskgrupp 1 kommer att utvidgas till yngre åldersgrupper. Alla som under det pågående året fyller 55–69 år som hör till denna grupp, dvs. personer födda 1952–1966, kan nu boka tid för vaccinering. Till riskgrupp 1 hör sådana personer som har en sjukdom som mycket kraftigt ökar risken för svår covid-19 sjukdom. Vaccineringen av personer över 80 år och personer som under det pågående året fyller 80 år fortsätter också.

Man ska boka tid till vaccineringen. Vi ber att man i första hand bokar tid via webben på adressen www.koronarokotusaika.fi (coronavaccinbokning.fi). Lediga tider öppnas i tjänsten i takt med att det finns vaccin att få. Om det inte finns vaccin, erbjuds det inte tider. Då lönar det sig att försöka boka tid på nytt följande dag. Om det inte går att boka tid på webben, finns det inte heller tider att få per telefon från hälsocentralen.

Uppgiften om vaccineringsplatsen kommer i samma textmeddelande som bekräftelsen av tidsbokningen av vaccineringen.

Tiden till boostervaccinationen ges vid det första vaccineringsbesöket.

Nu är det också möjligt att sköta ärenden för en annan vuxen person på webben. För det måste du ha en officiell fullmakt, som du kan skaffa i webbtjänsten Suomi.fi.

I samband med tidsbokningen ska den som ska vaccineras meddela till vilken grupp som ska vaccineras hen hör. Vi kontrollerar gruppen med var och en ännu före vaccineringen, så ta med ditt Fpa-kort och eventuella behövliga uppgifter från andra ställen om att du hör till gruppen som står i vaccineringstur.

Om det inte går att boka tid via webben, kan man göra det per telefon till hälsocentralens återuppringningstjänst 09 2968 3401. Då du ringer återuppringningstjänsten, välj coronavaccinering som orsak till samtalet. Ring bara en gång, och vänta sedan på att bli uppringd. Det är tyvärr rusning i vår telefonservice, och det kan ta flera dagar innan någon ringer tillbaka.

18.2 Situationen för coronavaccinering i Kyrkslätt

Coronavaccineringen i Kyrkslätt framskrider i takt med att det finns coronavaccin att få. Gruppen som står i tur att vaccineras bestäms enligt vaccineringsordningen som THL rekommenderar.

För tillfället används två olika slags vaccin i Finland; det ena riktar sig till personer över 70 år och det andra till personer under 70 år. Därför framskrider vaccineringen i Kyrkslätt nu i två olika linjer.

Vi uppdaterar informationen om vaccineringssituationen en gång i veckan.

15.2 Coronavaccineringarna framskrider till riskgrupperna och hemvården

I Kyrkslätt fortsätter coronavaccineringarna av personer som fyllt 80 år. Vecka 7 inleds också vaccineringen av personer i åldern 65–69 år som mycket kraftigt ökar risken för svår coronavirussjukdom.

Vecka 7 inleds också vaccineringen av hemvårdens kunder. De behöver inte boka tid eller anmäla att de vill ha vaccinet, utan hemvården kontaktar dem och informerar om vaccineringstidpunkten.

Olika vaccin för olika åldersgrupper

För tillfället används två olika slags vaccin i Finland; det ena riktar sig till personer över 70 år och det andra till personer under 70 år. Därför framskrider vaccineringen också i Kyrkslätt nu i två olika linjer.

Vaccineringarna av personer som fyllt 80 år fortsätter för tillfället med vaccinet Pfizer Comirnaty. Då man vaccinerat majoriteten av dem, fortsätter man med personer som fyllt 70 år. Närståendevårdare och personer över 65 år som bor i samma hushåll kan med skild tidsbeställning komma till vaccineringen samtidigt med den äldre som står i tur. De kan endast boka sin tid per telefon.

De första vaccinen av den andra vaccinsorten (AstraZeneca) håller just på att anlända till kommunen.  Med det vaccineras först de personer i åldern 65–69 år som har en underliggande sjukdom som mycket kraftigt ökar risken för svår coronavirussjukdom (grupp 1). Därefter framskrider man till yngre personer i samma riskgrupp en åldersgrupp i taget. Efter det står grupp 2 i turen, dvs. personer med en sjukdom eller ett tillstånd som ökar risken för svår coronavirussjukdom.

Vaccinationsordning enligt THL:s vaccinationsordning för personer som är mottagliga för allvarlig coronavirussjukdom:

Grupp 1: Personer med en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår covid-19 coronavirussjukdom


- organtransplantation eller stamcellstransplantation
- cancersjukdom under aktiv behandling
- svår störning i immunförsvaret
- svår kronisk njursjukdom
- svår kronisk lungsjukdom
- läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes- Downs syndrom (vuxna)

Grupp 2: Personer med en sjukdom eller ett tillstånd som ökar risken för svår covid-19 coronavirussjukdom

- astma som kräver kontinuerlig medicinering

- svår hjärtsjukdom, bland annat hjärtsvikt (dock inte enbart blodtryckssjukdom)

- neurologisk sjukdom eller tillstånd som stör andningen

- läkemedelsbehandling mot autoimmun sjukdom som försvagar immunförsvaret

- svår kronisk leversjukdom

- typ 1-diabetes eller binjureinsufficiens

- sömnapné

- psykossjukdom

- sjuklig fetma (BMI över 40)

Tidsbeställning i första hand på webben


Man ska boka tid till vaccineringen. Vi ber att man i första hand bokar tid via webben på adressen www. koronarokotusaika.fi (Coronavaccinbokning.fi). Det öppnas tider i tjänsten i takt med att det finns vaccin att få. Om det inte finns vaccin, erbjuds det inte tider. Då lönar det sig att försöka boka tid på nytt följande dag. Om det inte går att boka tid på webben, finns det inte heller tider att få per telefon från hälsocentralen.

Tiden till boostervaccinationen ges vid det första vaccineringsbesöket. 

Nu är det också möjligt att sköta ärenden för en annan vuxen person på webben. För det måste du ha en officiell fullmakt, som du kan skaffa i webbtjänsten Suomi.fi.

I samband med tidsbokningen ska den som ska vaccineras meddela till vilken grupp som ska vaccineras hen hör. Vi kontrollerar gruppen med var och en ännu före vaccineringen, så ta med ditt Fpa-kort och eventuella behövliga uppgifter från andra ställen om att du hör till gruppen som står i vaccineringstur.

Vi ringer inte längre från hälsocentralen upp äldre för tidsbokning. Om det inte går att boka tid via webben, kan man göra det per telefon till hälsocentralens återuppringningstjänst 09 2968 3401. Då man ringer återuppringningstjänsten ska man välja coronavaccinering som orsak till samtalet. Ring bara en gång, och vänta sedan på att bli uppringd. Det är tyvärr rusning i vår telefonservice, och det kan ta flera dagar innan någon ringer tillbaka.

Coronavaccinen väcker mycket intresse och efterfrågan, vilket har lett till att telefonlinjerna och de äldres rådgivningsnummer är stockade. Det anländer hela tiden mera vaccin till kommunen, och alla som vill ha vaccinet kommer att få det i sinom tid. Vi önskar att kommuninvånarna låter bli att höra sig för om sin vaccineringstur och istället följer med kommunens informationskanaler.

Vaccineringsplats

I början av vecka 7 sker vaccineringarna ännu i fysioterapins lokaler i social- och hälsocentralens B-trappa. Fr.o.m. onsdag 17.2 är vaccineringsplatsen i Familjecentralen, Kirkkonummen Ostari vån. 2, alltså i byggnaden bredvid kommunhuset. Besöksadressen är Stationsvägen 3 B, och man kan också ta hissen från parkeringshallen från Stationsbågens sida.

Kolla ännu anvisningarna gällande anländandet i textmeddelandet du får före vaccineringen.

8.2 Vaccinationerna av de äldre fortsätter och vaccinationerna av riskgrupperna börjar vecka 7

Vaccinationerna av de kommuninvånare som fyllt 80 år fortsätter i takt med att lämpliga vacciner för dem kommer till Kyrkslätt. Dessutom inleder vi vecka 7 vaccinationerna av 65–69-åringar som hör till definierade riskgrupper. Vi börjar vaccineringen av dem från de kommuninvånare som hör till grupp 1: patienter med en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår covid-19.

Vänligen kontrollera innan du bokar tid att du hör till den grupp som står i tur. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/rokotteet-ja-koronavirus/rokotusjarjestys-ja-covid-19-taudin-riskiryhmat/riskiryhmien-koronarokotusten-priorisointijarjestys (endast på finska)

Före vaccineringen granskar vi ännu varje persons tillhörighet till vaccinationsgruppen, så ta med dig till vaccineringen FPA-kortet och eventuella andra uppgifter som finns annanstans om att du hör till den grupp som står i tur att vaccineras.

Vi rekommenderar att du i första hand bokar tid till vaccineringen via det elektroniska tidsbokningssystemet https://www.koronarokotusaika.fi/sv/. Det finns alltid lika många tider som det finns vaccindoser. Om det inte finns vacciner är det inte möjligt att boka tid. I så fall lönar det sig att försöka boka tid på nytt följande dag.

Vi meddelar när vi kommer framåt till följande grupper i vaccinationsordningen.

26.01 Tidsbeställningen till vaccinationer har öppnats, men tills vidare är tiderna få

Nylands kommuners gemensamma tjänst för tidsbokning till coronavaccinationer www.koronarokotusaika.fi/sv/ har öppnats, och därigenom blir det möjligt att boka tid för 80-åringar och äldre. På grund av brist på vaccin är vaccinationstiderna dock få.

I första hand fungerar tidsbokningen för närvarande så att hälsostationen tar kontakt med de personer som står i tur att vaccineras.  Om du inte hör till en grupp som omfattas av vaccinationsturen ber vi att du inte ringer till vår telefonservice för att den inte ska stocka sig, utan väntar på din tur.

25.01 Vaccinationer av äldre börjar i Kyrkslätt

I Kyrkslätt kommer man denna vecka igång med vaccinationer av personer födda 1941 och tidigare. Samtidigt vaccineras ålderstigna personer (födda 1956 eller tidigare) som bor i samma hushåll och närståendevårdare.

– Tillgång till vaccin är en utmaning, och det vaccinparti som vi fått är ganska litet. På grund av detta är utbudet på vaccinationstider begränsad, säger vård- och omsorgsdirektör Jaana Koskela. Vi meddelar genast när vi vet hur vi kan gå vidare med vaccinationer enligt åldersgrupp. Enligt de uppgifter vi fått skulle nästa parti befolkningsvaccin anlända vecka 6.

Vid det här laget ringer man från hälsostationen till de personer som hör till den åldersgrupp som ska vaccineras för att komma överens om vaccineringstid. Vi meddelar när tidsbeställningar till vaccinationer kan göras i Nylands gemensamma elektroniska tidsbeställning eller i vår telefontjänst.

I Kyrkslätt är incidensen av coronavirussmitta för tillfället 37,5/100 000 invånare räknat för de senaste två veckorna. I Kyrkslätt har sammanlagt 305 personer insjuknat i coronavirussjukdomen sedan epidemin började.