Coronavaccinationer i Kyrkslätt

20.9. På HUS-området startar en tredje coronavaccinomgång

Det är fråga om att ge dem som lider av allvarlig immunbrist en tredje vaccindos

 · organtransplantation

· stamcellstransplantation

· svår eller medelsvår medfödd immunbrist

· immunosuppressiv cancerbehandling

· behandling av autoimmuna sjukdomar med immunosuppressiva biologiska läkemedel

   eller med JAK-inhibitorer

· dialys och svår kronisk njursvikt

· långt framskriden eller obehandlad HIV-infektion

· annat allvarligt immunosuppressivt tillstånd som bedömts av läkare

Det ska ha gått minst 2 månader sedan den andra vaccindosen.

Om du hör till en grupp som står i tur att vaccineras kan du hämta vaccinet utan tidsbeställning på Kyrkslätts vaccinationsställe under dess öppettider må 20.9–on 22.9 kl. 9–11 och kl. 12–15. Kom ihåg att ta med ditt FPA-kort eller ditt identitetsbevis när du kommer till vaccineringen. Efter vaccineringen ska du stanna på vaccinationsstället för uppföljning i 15 minuter. 

Kommunen informerar separat social- och hälsovårdspersonalen som vårdar coronapatienter som står i tur att vaccineras.

Vaccinet är Moderna Spikevax®. THL har gett som anvisning att en tredje dos kan ges med Moderna oavsett vilket vaccin de två doserna varit, s.k. korsvaccinering. I undersökningar har korsvaccinering konstaterats vara trygg och effektiv.

 

Koronavaccination med tidsbeställning den 22.9. i Veikkola

Hej du som bor i Veikkola, nu skulle du ha möjlighet att boka tid för koronavaccination till Veikkola rådgivning.

För de som fyllt 12-år erbjuds koronavaccination med tidsbeställning den 22.9 på Veikkola rådgivning.  Vi har endast begränsad mängd med Pfizer-vaccin till förfogande.

Tidsbeställning

må-fre klo 12-13 puh: 0401269244 och 0401269157

Pop-up-coronavaccineringar i september!

De Kyrkslättsbor som står i tur att vaccineras kan ta sin första vaccindos på vaccinationsstället i Kirkkonummen Ostari utan tidsbokning under september månad fr.o.m. 14 september på tisdagar, onsdagar och torsdagar kl. 9–11.

Ta med ditt FPA-kort eller ditt identitetsbevis. Var beredd på att efter vaccineringen stanna för uppföljning för minst 15 minuter.  På samma besök kan vi boka tid för boostervaccinering 6–12 veckor framåt.

Observera att vi tills vidare ger boostervaccinationer endast med tidsbeställning. Tidsbokning på adressen coronavaccinbokning.fi eller vid behov per telefon 09-29683401.

Kirkkonummen Ostari ligger på adressen Stationsbågen 1, 02400 Kyrkslätt

Det finns mycket lediga tider till coronavaccinering

Det finns nu rikligt med tider att boka till coronavaccinering. Det finns tider både till den första vaccindosen och till boostervaccinering. Vi rekommenderar att man i första hand bokar tid till vaccineringen via tjänsten coronavaccinbokning.fi. Alternativt kan man också boka tid via hälsocentralens telefontjänst på numret 09-2968 3401.

Coronavaccinationerna i Kyrkslätt har framskridit väl. 72,5 % av befolkningen har redan fått den första vaccindosen, och 54,6 % har fått den andra. 79,4 % av 12–15-åringarna har fått det första vaccinet, vilket är en högre täckningsgrad än på HUS-området i genomsnitt. Täckningsgraden för 16–19-åringar för den första dosens del är redan 81,4 %.

Boostervaccineringar för 12–15-åringar veckorna 41–42

Skolelever som fyllt 12 år har erbjudits den första vaccindosen i skolan veckorna 33–35.  En del har fått vaccinet på vaccineringsställena. 12–15-åringarna kommer att få sin andra dos av skolhälsovården i skolorna veckorna 41 och 42 så att var och ens vaccinationsintervall är minst sex veckor.

I skolorna ges boostervaccin endast åt dem som fått sin första dos inom skolhälsovården. De som fått sitt första vaccin på ett vaccineringsställe får också sin boosterdos på vaccineringsstället. Under skolornas vaccineringsdagar kan dock de 12 år fyllda skolelever som inte ännu fått vaccinet få sin första dos. Alternativt kan de boka tid till ett vaccineringsställe.

Pop-up-vaccinationsställe i Kirkkonummen ostari 4.9.2021

På coronavaccinationsstället i Kirkkonummen ostari ordnas en möjlighet för alla över 12 år att få den första dosen coronavaccin utan tidsbeställning lördag 4.9.2021 kl. 9–15. Ta med ditt FPA-kort eller ditt identitetsbevis. Observera att antalet vaccindoser är begränsat.

Tidigareläggning av tiden för boostervaccineringen  

Du kan ta boosterdosen till coronavaccineringen tidigast åtta veckor efter den första vaccineringen. Vi rekommenderar att du gör tidsbokningen och eventuella ändringar av tidsbokningen via Coronavaccinbokning.fi. Du kan ändra vaccinationstiden också per telefon 09 2968 3401. Våra telefontjänster är tidvis stockade.

Coronavaccinationer i Kyrkslätt

Coronavaccinationerna i Kyrkslätt har framskridit väl. Över 80 % av personer över 50 år har redan ett skydd som ges av två vaccin. I samband att skolorna började vaccinerades cirka hälften av eleverna i åldern 12–15 år.

Målet med vaccineringen är att ge en så stor del av befolkningen som möjligt ett skydd som ges av två vaccin för att förebygga allvarligt insjuknande och spridning av smittkedjorna och för att det ska bli möjligt att avveckla begränsningarna.

  

Tidsbeställningen för coronavaccinering av 12–15-åringar har öppnat i Kyrkslätt 

Tidsbeställningen till coronavaccin har nu öppnats i tjänsten coronavaccinbokning.fi. också för 12–15-åringar som på grund av sin sjukdom eller tillstånd hör till riskgrupperna för allvarlig coronavirussjukdom.

Riskgruppsdefinitionerna är nästan de samma som för de övriga åldersgrupperna, och beskrivningarna med preciseringar finns på THL:s sida. Den som vaccineras ska ha fyllt 12 år då tiden bokas.

Vi rekommenderar att du i första hand använder nätbokningen. Det förekommer tidvis svår rusning på vår återuppringningstjänst 09-2968 3401, det kan ta flera dagar innan vi ringer tillbaka.

Vaccineringen är frivillig också för 12–15-åringar. Den unga kan själv bestämma om hen vill ta vaccinet, om den yrkeskunniga inom social- och hälsovården som ger vaccinet bedömer att den unga är tillräckligt mogen att själv fatta beslutet.

Det finns inte någon åldersgräns i lagen för barnets självbestämmanderätt, utan saken bedöms från fall till fall. Om den unga inte kan eller vill bestämma själv om vaccineringen, behövs samtycke till vaccinering av alla officiella vårdnadshavare. Samtycket behöver inte nödvändigtvis vara skriftligt, men samtycket och dess form ska alltid antecknas i patientdatasystemet. Rätten att uträtta ärenden för en annan persons del räcker inte som samtycke av alla officiella vårdnadshavare.

12–17-åringarna erbjuds BioNTech-Pfizers Comirnaty-vaccin. Det är för tillfället det enda coronavaccin som används i Finland som har försäljningstillstånd för personer över 12 år. Comirnaty är ett mRNA-vaccin.

Tidpunkten för vaccinering av de övriga 12–15-åringarna har inte ännu slagits fast. Kommunen informerar skilt om öppnandet av tidsbeställningen för denna åldersgrupp.

 

Coronastatistiken för Kyrkslätt 1.7.2021 

Hittills har 24 156 kommuninvånare fått den första vaccindosen och 6127 kommuninvånare har fått den andra dosen. Allt som allt har 59,7 % av kommuninvånarna fått sin första vaccindos.

Alla yrkespersoner inom social- och hälsovården som utför arbete med anknytning till coronan har vaccinerats. Också personal och boende i enheter inom boendeservice och anstaltsvård för äldre personer har vaccinerats. Hemvårdens kunder har vaccinerats.

Av kommuninvånarna som fyllt 80 år har 88,0 % vaccinerats. Av 75–79-åringarna har 93,3 % vaccinerats och av 70–74-åringarna 92,7 %.

Av 65–69-åringarna har 89,8 % vaccinerats och av 60–64-åringarna 87,6 %.  Av 55–59-åringarna har 87,0 % vaccinerats och av 50–54-åringarna 86,3 %. Av 45–49-åringarna har 83,8 % vaccinerats och av 40–44-åringarna 79,3 %. Av 35–39-åringarna har 68,1 % vaccinerats och av 30–34-åringarna 53,0 %. Av 25-29 -åringarna har 40,4 % vaccinerats och av 20-24 -åringarna 39,2 %. Av 12-19-åringarna har 22,6 % vaccinerats.

Vid sidan av de nya grupperna vaccineras också alla grupper som man tidigare börjat vaccinera. Tidtabellen för framskridandet av vaccinationerna beror på mängden vaccin som kommunen får.

Allt som allt 46 621 coronaprover har tagits på Kyrkslättsbor. Det totala antalet smittfall är 647.

Veckorna 23 + 24 var incidensen 0 och veckorna 24 + 25 var incidensen 12,5. Incidenstalet beskriver antalet fall per 100 000 invånare under den angivna perioden.  Incidensen på HUS-området för de senaste 14 dygnen var 50,9.

I Kyrkslätt har 4340 personer exponerats för coronaviruset. Antalet betydande massexponeringar med över 10 exponerade är 89.  Antalet gällande karantäner är 18.

Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020, samt THL:s statistik.

Vi håller paus med publiceringen av coronastatistik och fortsätter i augusti.

 

 

 

Coronastatistiken för Kyrkslätt 24.6.2021

Hittills har 23 565 kommuninvånare fått den första vaccindosen och 4703 kommuninvånare har fått den andra dosen. Allt som allt har 58,2 % av kommuninvånarna fått sin första vaccindos.

Alla yrkespersoner inom social- och hälsovården som utför arbete med anknytning till coronan har vaccinerats. Också personal och boende i enheter inom boendeservice och anstaltsvård för äldre personer har vaccinerats. Hemvårdens kunder har vaccinerats.

Av kommuninvånarna som fyllt 80 år har 87,8 % vaccinerats. Av 75–79-åringarna har 93,1 % vaccinerats och av 70–74-åringarna 92,3 %.

Av 65–69-åringarna har 89,6 % vaccinerats och av 60–64-åringarna 87,3 %.  Av 55–59-åringarna har 86,8 % vaccinerats och av 50–54-åringarna 85,9 %. Av 45–49-åringarna har 83,5 % vaccinerats och av 40–44-åringarna 78,3 %. Av 35–39-åringarna har 66,8 % vaccinerats och av 30–34-åringarna 50,8 %. Av 25-29 -åringarna har 35,7 % vaccinerats och av 20-24 -åringarna 31,8 %. Av 12-19-åringarna har 18,4 % vaccinerats.

Vid sidan av de nya grupperna vaccineras också alla grupper som man tidigare börjat vaccinera. Tidtabellen för framskridandet av vaccinationerna beror på mängden vaccin som kommunen får.

Allt som allt 45 780 coronaprover har tagits på Kyrkslättsbor. Det totala antalet smittfall är 636.

Veckorna 22 + 23 var incidensen 12,5 och veckorna 23 + 24 var incidensen 0. Incidenstalet beskriver antalet fall per 100 000 invånare under den angivna perioden.  Incidensen på HUS-området för de senaste 14 dygnen var 31,2.

I Kyrkslätt har 4291 personer exponerats för coronaviruset. Antalet betydande massexponeringar med över 10 exponerade är 89.  Antalet gällande karantäner är 6.

Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020, samt THL:s statistik.

 

Coronastatistiken för Kyrkslätt 10.6.2021

Hittills har 21 991 kommuninvånare fått den första vaccindosen och 3 861 kommuninvånare har fått den andra dosen. Allt som allt har 54,4 prosenter av kommuninvånarna fått sin första vaccindos.

Alla yrkespersoner inom social- och hälsovården som utför arbete med anknytning till coronan har vaccinerats. Också personal och boende i enheter inom boendeservice och anstaltsvård för äldre personer har vaccinerats. Hemvårdens kunder har vaccinerats.

Av kommuninvånarna som fyllt 80 år har 87,6 % vaccinerats. Av 75–79-åringarna har 93 % vaccinerats och av 70–74-åringarna 91,8 %.

Av 65–69-åringarna har 89,1 % vaccinerats och av 60–64-åringarna 87,0 %.  Av 55–59-åringarna har 86,4 % vaccinerats och av 50–54-åringarna 85,4 %. Av 45–49-åringarna har 82,9 % vaccinerats och av 40–44-åringarna 77,5 %. Av 35–39-åringarna har 61,8 % vaccinerats och av 30–34-åringarna 43,4 %.

Vid sidan av de nya grupperna vaccineras också alla grupper som man tidigare börjat vaccinera. Tidtabellen för framskridandet av vaccinationerna beror på mängden vaccin som kommunen får.

Allt som allt 44 996 coronaprover har tagits på Kyrkslättsbor. Det totala antalet smittfall är 663.

Veckorna 21 + 22 var incidensen 32,4 och veckorna 22 +23 var incidensen 24,9. Incidenstalet beskriver antalet fall per 100 000 invånare under den angivna perioden.  Incidensen på HUS-området för de senaste 14 dygnen var 39,8.

I Kyrkslätt har 4 284 personer exponerats för coronaviruset. Antalet betydande massexponeringar med över 10 exponerade är 89.  Antalet gällande karantäner är 13.

Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020, samt THL:s statistik.

Coronastatistiken för Kyrkslätt 10.6.2021

Hittills har 20 162 kommuninvånare fått den första vaccindosen och 3 196 kommuninvånare har fått den andra dosen. Allt som allt har 49,8 % av kommuninvånarna fått sin första vaccindos.

Alla yrkespersoner inom social- och hälsovården som utför arbete med anknytning till coronan har vaccinerats. Också personal och boende i enheter inom boendeservice och anstaltsvård för äldre personer har vaccinerats. Hemvårdens kunder har vaccinerats.

Av kommuninvånarna som fyllt 80 år har 87,6 % vaccinerats. Av 75–79-åringarna har 93 % vaccinerats och av 70–74-åringarna 91,6 %.

Av 65–69-åringarna har 88,9 % vaccinerats och av 60–64-åringarna 86,5 %.  Av 55–59-åringarna har 85,6 % vaccinerats och av 50–54-åringarna 84,4 %. Av 45–49-åringarna har 81 % vaccinerats och av 40–44-åringarna 71,6 %. Av 35–39-åringarna har 48,4 % vaccinerats och av 30–34-åringarna 14,9 %.

Vid sidan av de nya grupperna vaccineras också alla grupper som man tidigare börjat vaccinera. Tidtabellen för framskridandet av vaccinationerna beror på mängden vaccin som kommunen får.

Allt som allt 40 512 coronaprover har tagits på Kyrkslättsbor. Det totala antalet smittfall är 644.

Veckorna 20 + 21 var incidensen 37,4 och veckorna 21 + 22 var incidensen 32,4. Incidenstalet beskriver antalet fall per 100 000 invånare under den angivna perioden.  Incidensen på HUS-området för de senaste 14 dygnen var 51,7.

I Kyrkslätt har 4 008 personer exponerats för coronaviruset. Antalet betydande massexponeringar med över 10 exponerade är 89.  Antalet gällande karantäner är 21.

Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020, samt THL:s statistik.

Tidsbokningen till coronavaccinering har nu öppnats för 16 år fyllda

Tidsbokningen till coronavaccinering i Kyrkslätt är nu öppen i tjänsten Coronavaccinbokning.fi för alla som fyllt 16 år.

Vi rekommenderar att du i första hand använder nätbokningen.

Det förekommer tidvis svår rusning på vår återuppringningstjänst 09-29683401, det kan ta flera dagar innan vi ringer tillbaka. 

Coronastatistiken för Kyrkslätt 3.6.2021

Hittills har 19 026 kommuninvånare fått den första vaccindosen och 2491 kommuninvånare har fått den andra dosen. Allt som allt har 47,1 % av kommuninvånarna fått sin första vaccindos.

Alla yrkespersoner inom social- och hälsovården som utför arbete med anknytning till coronan har vaccinerats. Också personal och boende i enheter inom boendeservice och anstaltsvård för äldre personer har vaccinerats. Hemvårdens kunder har vaccinerats.

Av kommuninvånarna som fyllt 80 år har 87,4 % vaccinerats. Av 75–79-åringarna har 92,9 % vaccinerats och av 70–74-åringarna 91,3 %.

Av 65–69-åringarna har 88,1 % vaccinerats och av 60–64-åringarna 85,8 %.  Av 55–59-åringarna har 85,0 % vaccinerats och av 50–54-åringarna 83,8 %. Av 45–49-åringarna har 78,9 % vaccinerats och av 40–44-åringarna 61,2 %. Av 35–39-åringarna har 28,2 % vaccinerats och av 30–34-åringarna 10,8 %.

Vid sidan av de nya grupperna vaccineras också alla grupper som man tidigare börjat vaccinera. Tidtabellen för framskridandet av vaccinationerna beror på mängden vaccin som kommunen får.

Allt som allt 39 802 coronaprover har tagits på Kyrkslättsbor. Det totala antalet smittfall är 627.

Veckorna 19 + 20 var incidensen 32,4 och veckorna 20 + 21 var incidensen 37,4. Incidenstalet beskriver antalet fall per 100 000 invånare under den angivna perioden.  Incidensen på HUS-området för de senaste 14 dygnen var 61,3.

I Kyrkslätt har 3989 personer exponerats för coronaviruset. Antalet betydande massexponeringar med över 10 exponerade är 89.  Antalet gällande karantäner är 20.

Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020, samt THL:s statistik.

 

Tidsbokning för coronavaccinationer har öppnats 2.6.2021 för personer födda 1987–1991

Tidsbokningen för coronavaccinationer för personer födda 1982–1986 har öppnats i tjänsten coronavaccinbokning.fi. Vi rekommenderar att du i första hand använder nätbokningen.

Det förekommer tidvis svår rusning på vår återuppringningstjänst 09-29683401, det kan ta flera dagar innan vi ringer tillbaka. 

Man kan fortfarande boka tider för vaccinationer för personer över 16 år som hör till i riskgrupper och personer födda 1986 eller tidigare.

Tidsbokning för coronavaccinationer har öppnats för personer födda 1982–1986

Tidsbokningen för coronavaccinationer för personer födda 1982–1986 har öppnats i tjänsten coronavaccinbokning.fi. Vi rekommenderar att du i första hand använder nätbokningen.

Det förekommer tidvis svår rusning på vår återuppringningstjänst 09-29683401, det kan ta flera dagar innan vi ringer tillbaka. 

Man kan fortfarande boka tider för vaccinationer för personer över 16 år som hör till i riskgrupper och personer födda 1981 eller tidigare.

Coronastatistiken för Kyrkslätt 27.5.2021 

Hittills har 17 261 kommuninvånare fått den första vaccindosen och 2010 kommuninvånare har fått den andra dosen. Allt som allt har 39,0 % av kommuninvånarna fått sin första vaccindos. 

Alla yrkespersoner inom social- och hälsovården som utför arbete med anknytning till coronan har vaccinerats. Också personal och boende i enheter inom boendeservice och anstaltsvård för äldre personer har vaccinerats. Hemvårdens kunder har vaccinerats.

Av kommuninvånarna som fyllt 80 år har 87,1 % vaccinerats. Av 75–79-åringarna har 92,6 % vaccinerats och av 70–74-åringarna 90,9 %.

Av 65–69-åringarna har 86,8 % vaccinerats och av 60–64-åringarna 84,0 %.  Av 55–59-åringarna har 82,2 % vaccinerats och av 50–54-åringarna 81,3 %. Av 45–49-åringarna har 64,6 % vaccinerats och av 40–44-åringarna 39,0 %. 

Vid sidan av de nya grupperna vaccineras också alla grupper som man tidigare börjat vaccinera. Tidtabellen för framskridandet av vaccinationerna beror på mängden vaccin som kommunen får. 

Allt som allt 38 894 coronaprover har tagits på Kyrkslättsbor. Det totala antalet smittfall är 625.

Veckorna 18 + 19 var incidensen 42,4 och veckorna 19 + 20 var incidensen 32,4. Incidenstalet beskriver antalet fall per 100 000 invånare under den angivna perioden.  Incidensen på HUS-området för de senaste 14 dygnen var 75,4.

I Kyrkslätt har 3978 personer exponerats för coronaviruset. Antalet betydande massexponeringar med över 10 exponerade är 89.  Antalet gällande karantäner är 54. 

Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020, samt THL:s statistik.

 

Coronastatistiken för Kyrkslätt 20.5.2021

Hittills har 15 738 kommuninvånare fått den första vaccindosen och 1 681 kommuninvånare har fått den andra dosen. Allt som allt har 39,0 % av kommuninvånarna fått sin första vaccindos.

Alla yrkespersoner inom social- och hälsovården som utför arbete med anknytning till coronan har vaccinerats. Också personal och boende i enheter inom boendeservice och anstaltsvård för äldre personer har vaccinerats. Hemvårdens kunder har vaccinerats.

Av kommuninvånarna som fyllt 80 år har 86,8 % vaccinerats. Av 75–79-åringarna har 92,4 % vaccinerats och av 70–74-åringarna  90,7 %.

Av 65–69-åringarna har 86,4 % vaccinerats och av 60–64-åringarna  82,2 %.  Av 55–59-åringarna har 78,7 % vaccinerats och av 50–54-åringarna  77,4 %. Av 45–49-åringarna har 46,0 % vaccinerats och av 40–44-åringarna  20,7 %.

Vid sidan av de nya grupperna vaccineras också alla grupper som man tidigare börjat vaccinera. Tidtabellen för framskridandet av vaccinationerna beror på mängden vaccin som kommunen får.

Allt som allt 37 974 coronaprover har tagits på Kyrkslättsbor. Det totala antalet smittfall är 615.

Veckorna 17 + 18 var incidensen 67,3 och veckorna 18 + 19 var incidensen 42,4. Incidenstalet beskriver antalet fall per 100 000 invånare under den angivna perioden.  Incidensen på HUS-området för de senaste 14 dygnen var 80,6.

I Kyrkslätt har 3953 personer exponerats för coronaviruset. Antalet betydande massexponeringar med över 10 exponerade är 89.  Antalet gällande karantäner är 58.

Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020, samt THL:s statistik.

 

Tidsbokning för coronavaccinationer har öppnats för personer födda 1977–1981

Tidsbokningen för coronavaccinationer för personer födda 1977–1981 har öppnats i tjänsten coronavaccinbokning.fi. Vi rekommenderar att du i första hand använder nätbokningen.

Det förekommer tidvis svår rusning på vår återuppringningstjänst 09-29683401, det kan ta flera dagar innan vi ringer tillbaka. 

Man kan fortfarande boka tider för vaccinationer för personer över 16 år som hör till i riskgrupper och personer födda 1976 eller tidigare.

Situationen för coronavaccinationer i Kyrkslätt 14.5.2021 

Hittills har 14 084 kommuninvånare fått den första vaccindosen och 1326 kommuninvånare har fått den andra dosen. Alla yrkespersoner inom social- och hälsovården som utför arbete med anknytning till coronan har vaccinerats. Också personal och boende i enheter inom boendeservice och anstaltsvård för äldre personer har vaccinerats. Hemvårdens kunder har vaccinerats.

Av kommuninvånarna som fyllt 80 år har 86,4 % vaccinerats. Av 75–79-åringarna har 92,0 % vaccinerats och av 70–74-åringarna 90,1 %.

Av 65–69-åringarna har 83,7 % vaccinerats. Vaccinationerna av personer i åldern 60–64 år inleddes vecka 15, av dem har 76,9 % vaccinerats. Vaccinationerna av personer i åldern 50–59 år inleddes vecka 16. Av 55-59 -åringarna har 68,9% vaccinerats. Av 50-54 -åringarna har 64,8 % vaccinerats.

Vaccinationerna av personer i åldern 45 - 49 år inleddes vecka 18, av dem har 29,1 % vaccinerats.

 

Omfattande vaccinering av befolkningen och social- och hälsovårdspersonalen har inletts och framskrider enligt åldersgrupp från de äldsta till de yngsta. Vid sidan av de nya grupperna vaccineras också alla grupper som man tidigare börjat vaccinera. Tidtabellen för framskridandet av vaccinationerna beror på antalet olika typer av vacciner som kommunen får.

 

Tidsbokning för coronavaccinationer för ny åldersgrupp

Tidsbokningen för coronavaccinationer för personer födda 1972–1976 har öppnats i tjänsten coronavaccinbokning.fi. Vi rekommenderar att du i första hand använder nätbokningen.

Det förekommer tidvis svår rusning på vår återuppringningstjänst 09-29683401, det kan ta flera dagar innan vi ringer tillbaka. 

Man kan fortfarande boka tider för vaccinationer för personer över 16 år som hör till i riskgrupper och personer födda 1971 eller tidigare.

Personer födda 1952–1956 har idag fått möjlighet att välja sitt första coronavaccin

THL har linjerat upp att mRNA-coronavaccin kan från och med maj ges till alla åldersgrupper som ska vaccineras. Den andra vaccintypen som är i bruk är AstraZenecas adenovirusvaccin för målgruppen personer födda 1952–1956.

I Kyrkslätt omdirigeras tidsbokningen på coronavaccinbokning.fi för det första vaccinet från och med må 3.5 för alla åldersgrupper till tidsbokningen för Pfizer-Biontech mRNA-vaccin. Om en person född 1952–1956 i fortsättningen vill välja AstraZenecas adenovirusvaccin till sitt första vaccin kan man boka tid till vaccinationen via återuppringningstjänsten 09-29683401.

De personer som är födda 1952–1956 och som fått sin första vaccindos med AstraZenecas adenovirusvaccin får också på den andra vaccinationsgången AstraZenecas adenovirusvaccin. I Kyrkslätt har 79,1 % av personerna födda 1952–1956 fått sitt första vaccin.

 

Aktuellt om vaccinationer

Förstärkningsvaccinationer

De personer som är födda 1952–1956 och som fått sin första vaccindos med AstraZenecas adenovirusvaccin får AstraZenecas vaccin också på den andra vaccinationsgången. Vi avviker från detta endast om det har uppstått något medicinskt hinder för att ge vaccinet, till exempel om den första dosen har förorsakat en allvarlig allergisk reaktion. 77,2 % av personer i Kyrkslätt födda 1952–1956 har fått sin första coronavaccination senast 29.4.2021.

De personer som är födda 1951 eller tidigare och som fått AstraZenecas adenovirusvaccin som sitt första vaccin får Pfizer-Biontechs mRNA-vaccin som andra dos.

De som fått Pfizer-Biontechs mRNA-vaccin som första vaccin får förstärkningsvaccinationen med samma vaccin.

På kommunens webbplats meddelar vi varje vecka om framskridandet av vaccinationerna.

Mer information om THL:s linjedragning: https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/-/fran-borjan-av-maj-kan-mrna-coronavaccin-ges-till-alla-aldersgrupper-som-vaccineras-aldersgransen-for-astrazenecas-vaccin-bestar

 

Vaccintidsbeställning för 16–17-åringar i riskgrupp 2 öppnad

THL har under den gångna veckan uppdaterat vaccinationsgrupperna. På coronavaccinbokning.fi har en möjlighet att boka tid till coronavaccinationer öppnats för 16–17-åringar i riskgrupp 2 som ny grupp.

Situationen för coronavaccinationer i Kyrkslätt 29.4.2021 

Hittills har 10 705 kommuninvånare fått den första vaccindosen och 854 kommuninvånare har fått den andra dosen. Alla yrkespersoner inom social- och hälsovården som utför arbete med anknytning till coronan har vaccinerats. Också personal och boende i enheter inom boendeservice och anstaltsvård för äldre personer har vaccinerats. Hemvårdens kunder har vaccinerats.

Av kommuninvånarna som fyllt 80 år har 84,4 % vaccinerats. Av 75–79-åringarna har 90,6 % vaccinerats och av 70–74-åringarna 88,5 %.

Av 65–69-åringarna har 77,2 % vaccinerats. Vaccinationerna av personer i åldern 60–64 år inleddes vecka 15, av dem har 63,8 % vaccinerats. Vaccinationerna av personer i åldern 50–59 år inleddes vecka 16. Av 55-59 -åringarna har 35,3 % vaccinerats. Av 50-54 -åringarna har 25,9 % vaccinerats.

Av medborgare i riskgrupper har uppskattningsvis 75 % vaccinerats.

Omfattande vaccinering av befolkningen och social- och hälsovårdspersonalen har inletts och framskrider enligt åldersgrupp från de äldsta till de yngsta. Vid sidan av de nya grupperna vaccineras också alla grupper som man tidigare börjat vaccinera. Tidtabellen för framskridandet av vaccinationerna beror på antalet olika typer av vacciner som kommunen får.

 

Coronavaccinationerna framskrider till en ny åldersgrupp i Kyrkslätt

Onsdag 21.4.2021 på morgonen har tidsbeställning för coronavaccin öppnats för Kyrkslättsbor födda 1962–1971 på coronavaccinbokning.fi. Vaccinationerna fortsätter i alla de vaccinationsgrupper som redan tidigare öppnas, och det finns lediga vaccinationstider att boka.

Du kan också boka vaccinationstid via telefontjänsten 09-29683401. Våra telefoner är stockade. Vi rekommenderar därför att du i första hand använder nättjänsten.

I Kyrkslätt står i vaccineringsturen:

-       de invånare som i år fyller 50 år och äldre, dvs. de som är födda 1971 eller tidigare

-       personer över 16 år i riskgrupp 1 

-       personer över 18 år i riskgrupp 2

Situationen för coronavaccinationer i Kyrkslätt 20.4.2021 

 

Hittills har 8564 kommuninvånare fått den första vaccindosen och 807 kommuninvånare har fått den andra dosen. Alla yrkespersoner inom social- och hälsovården som utför arbete med anknytning till coronan har vaccinerats. Också personal och boende i enheter inom boendeservice och anstaltsvård för äldre personer har vaccinerats. Hemvårdens kunder har vaccinerats.

Av kommuninvånarna som fyllt 80 år har 80,4 % vaccinerats. Av 75–79-åringarna har 88,6 % vaccinerats och av 70–74-åringarna 86,7 %.

Av 65–69-åringarna har 64,0 % vaccinerats. Vaccinationerna av personer i åldern 60–64 år inleddes vecka 15, av dem har 32,6 % vaccinerats. Vaccinationerna av personer i åldern 50–59 år inleds vecka 16. I statistiken över personer under 70 år ingår också vaccinationer av personer som hör till riskgrupper och dem som bor med de äldre och deras närståendevårdare

Av medborgare i riskgrupper har uppskattningsvis 75 % vaccinerats.

Omfattande vaccinering av befolkningen och social- och hälsovårdspersonalen har inletts och framskrider enligt åldersgrupp från de äldsta till de yngsta. Vid sidan av de nya grupperna vaccineras också alla grupper som man tidigare börjat vaccinera. Tidtabellen för framskridandet av vaccinationerna beror på antalet olika typer av vacciner som kommunen får.

 

Coronavaccinationerna framskrider till en ny åldersgrupp i Kyrkslätt

Torsdag 15.4 kl. 13 öppnas tidsbokning för coronavaccin på coronavaccinbokning.fi för Kyrkslättsbor födda 1957–1961. Vaccinationerna fortsätter i alla de vaccinationsgrupper som redan tidigare öppnas, och det finns lediga vaccinationstider att boka.

Du kan också boka vaccinationstid via telefontjänsten 09-29683401. Våra telefoner är stockade. Vi rekommenderar därför att du i första hand använder nättjänsten.

I Kyrkslätt står i vaccineringsturen:

-       de invånare som i år fyller 60 år och äldre, dvs. de som är födda 1961 eller tidigare

-       personer över 16 år i riskgrupp 1 

-       personer över 18 år i riskgrupp 2

 

Tidsbokning till vaccineringsstället i Veikkola öppnas 15.4

Vaccineringsstället i Veikkola öppnas i Veikkola hälsostations och ungdomslokals lokaler lördag 24.4.2021.  Tidsbokningen till vaccineringsstället i Veikkola öppnas torsdag 15.4 kl. 13 på coronavaccinbokning.fi, vi rekommenderar att du i första hand använder tidsbokningen via nätet. Alternativt kan du göra tidsbokningen via vår telefontjänst 09-29683401.

 

 

Situationen för coronavaccinationer 13.4.2021

Hittills har 6623 kommuninvånare fått den första vaccindosen och 755 kommuninvånare har fått den andra dosen. Alla yrkespersoner inom social- och hälsovården som utför arbete med anknytning till coronan har vaccinerats. Också personal och boende i enheter inom boendeservice och anstaltsvård för äldre personer har vaccinerats. 

Vaccinationerna av kommuninvånare som fyllt 80 år och närståendevårdare och personer över 65 år som bor i samma hushåll har inletts vecka 4 och fortsätter ännu. För närvarande har 82,4 procent av denna grupp vaccinerats.

Av 75–79-åringarna har 71,4 % vaccinerats, av 70–74-åringarna 65,6  % och av 65-69 -åringarna 49,0 %. Vaccinationerna för hela åldersgruppen började vecka 11. 

Alla hemvårdens kunder har vaccinerats.

Vaccinationerna av medborgare som hör till riskgruppen inleddes vecka 7.

Beräknad start för omfattande vaccinationer av befolkningen och social- och hälsovårdspersonalen är i slutet av våren.

Vid sidan av de nya grupperna vaccineras också alla grupper som man tidigare börjat vaccinera. Tidtabellen för framskridandet av vaccinationerna beror på antalet olika typer av vacciner som kommunen får.

Coronavaccinationer i Kyrkslätt 6.4.2021

Under 65-åringar som hör till riskgrupperna får i fortsättningen Pfizers vaccin

Pfizer BioNTechs vaccin ges till sådana som är födda 1951 eller tidigare och till närståendevårdare och personer över 65 år som bor i samma hushåll. Tidsbokningen för denna grupp är öppen och vi blir klara med vaccineringen av gruppen under nästa vecka. Med Pfizer BioNTechs vaccin vaccineras i fortsättningen 16–64 åringar som hör till riskgrupp 1 och 18–64-åringar som hör till riskgrupp 2. Tidsbokningen för riskgrupperna öppnas 7.4 kl. 9. Veckorna 14 och 15 öppnar vi en vaccineringslinje för de här grupperna och från och med vecka 16 öppnas flera linjer.

Med AstraZenecas vaccin vaccineras personer födda 1952–1956. Detta gäller såväl personer som på grund av sjukdom hör till riskgrupper 1 och 2 och s.k. i övrigt friska personer.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har 6.4 gett som anvisning till kommunerna att AstraZenecas coronavirusvaccin som försiktighetsåtgärd inte ska ges till personer som fyllt 65 år och tidigare har haft sinustrombos, eller med andra ord ventrombos i hjärnan, eller heparin-inducerad trombocytopeni (HIT). Tidigare hjärninfarkt, hjärnblödning eller subaraknoidalblödning är inte hinder för att ta vaccinet. Tidigare lungemboli eller djupventrombos i till exempel nedre extremiteterna hindrar inte heller att man vaccineras.

Tidsbeställning i första hand på webben

Vi rekommenderar att man bokar tid för vaccinering på nätet, www.coronavaccinbokning.fi. Nu är det också möjligt att sköta ärenden för en annan vuxen person på webben. För det måste du ha en officiell fullmakt, som du kan skaffa i webbtjänsten Suomi.fi.

Om det inte går att boka tid via webben, kan man göra det per telefon till hälsocentralens återuppringningstjänst 09 2968 3401. Då du ringer återuppringningstjänsten, välj coronavaccinering som orsak till samtalet. Ring bara en gång, och vänta sedan på att bli uppringd.

Kommunen får vaccin på basis av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts ålders- och riskgruppskalkyler. Kommunen kan inte påverka mängden vaccin som den får. Vaccineringarna planeras enligt de tillgängliga vaccinmängderna.

Vaccineringsstället finns i Kyrkslätts centrum på adressen Stationsbågen 1 på gatunivå i affärscentret Kirkkonummen ostaris lokaler.  Ett vaccineringsställe planeras vid Veikkola hälsostation.

Anvisningar till den som kommer till vaccinering

Vaccineringsstället finns i Kyrkslätts centrum på adressen Stationsbågen 1 på gatunivå i affärscentret Kirkkonummen ostaris lokaler.  Ett vaccineringsställe planeras vid Veikkola hälsostation.

- Kom inte till vaccinering om du har symtom som motsvarar coronavirusinfektion

- Kom till vaccineringsstället bara lite före din vaccineringstid

- Tänk på klädseln, ta i beaktande att vaccinet ges i armen

- Ta med ditt FPA-kort eller identitetsbevis

- Kom ihåg att använda munskydd och hålla skyddsavstånd

- Efter vaccineringen stannar du kvar i 15 minuter för observation

 

 

Situationen för coronavaccinationer 6.4.2021

Hittills har 4548 kommuninvånare fått den första vaccindosen och 754 kommuninvånare har fått den andra dosen. Alla yrkespersoner inom social- och hälsovården som utför arbete med anknytning till coronan har vaccinerats. Också personal och boende i enheter inom boendeservice och anstaltsvård för äldre personer har vaccinerats. 

Vaccinationerna av kommuninvånare som fyllt 80 år och närståendevårdare och personer över 65 år som bor i samma hushåll har inletts vecka 4 och fortsätter ännu. För närvarande har 80,7 procent av denna grupp vaccinerats.

Av 75–79-åringarna har 41,3 % vaccinerats och av 70–74-åringarna 26,5 %. Vaccinationerna för hela åldersgruppen började vecka 11.

Alla hemvårdens kunder har vaccinerats.

Vaccinationerna av medborgare som hör till riskgruppen inleddes vecka 7.

Beräknad start för omfattande vaccinationer av befolkningen och social- och hälsovårdspersonalen är i slutet av våren.

Vid sidan av de nya grupperna vaccineras också alla grupper som man tidigare börjat vaccinera. Tidtabellen för framskridandet av vaccinationerna beror på antalet olika typer av vacciner som kommunen får.

Situationen för coronavaccinering i Kyrkslätt 30.3.2021

Vaccintidsbokning öppnas på onsdag för 65–69-åringar som inte hör till riskgrupperna

Vaccineringen av 65–69-åringar (födda 1952–1956) i riskgrupperna 1 och 2 med Astra Zenecas vaccin fortsätter. De tider som redan bokats för denna åldersgrupp är i kraft. Vi rekommenderar att nya tidsbokningar görs på coronavaccinbokning.fi, och om det inte är möjligt kan man ringa till hälsocentralens återuppringningstjänst tfn 09 2968 3401.

Som ny grupp öppnas tidsbokning för Astra Zenecas vaccin för i övrigt friska personer födda 1952–1956 som inte hör till riskgrupperna på onsdag 31.3 kl. 13 på coronavaccinbokning.fi.

Tiderna för vaccination med Astra Zenecas vaccin för 18–64-åringar i riskgrupperna 1 och 2 för veckorna 12 och 13 har skjutits upp, och vi har personligen varit i kontakt med dem.

Vaccineringen av personer över 70 år (födda 1951 och tidigare) och 16–17-åringar i riskgrupp 1 med vaccinet Pfizer BioNtech fortsätter.

Vi följer de nationella riktlinjerna och HUS-områdets riktlinjer för vaccinering.

Tio procent av Kyrkslättsborna har fått den första vaccindosen

Den 29 mars hade sammanlagt 4 100 Kyrkslättsbor fått den första och 754 den andra coronavaccindosen. Yrkespersoner inom social- och hälsovården som utför arbete med anknytning till coronaviruset och personerna inom anstaltsvården och deras vårdare har redan vaccinerats. 99 % av hemvårdens kunder har vaccinerats.

Av medborgarna som fyllt 80 år har ca 80 % vaccinerats med den första dosen. Av 75–79-åringarna har drygt en tredjedel vaccinerats och av 70–74-åringar ca 20 %. Vaccineringen av under 70-åringar har fördröjts på grund av Institutet för hälsa och välfärds (THL) beslut att enligt försiktighetsprincipen begränsa användningen av Astra Zenecas vaccin tills vidare till endast 65–69-åringar.

Omfattande vaccinering för hela befolkningen och social- och hälsovårdspersonalen torde inledas tidigast i slutet av våren.

Coronavaccinationer 29.3.2021

Vaccineringen av 65–69-åringar med Astra Zeneca fortsätter

Vaccineringen av 65–69-åringar (födda 1952–1956) i riskgrupperna 1 och 2 med Astra Zenecas vaccin fortsätter. De tider som redan bokats för denna åldersgrupp är i kraft. Vi rekommenderar att nya tidsbokningar görs på coronavaccinbokning.fi, och om det inte är möjligt kan man ringa till hälsocentralens återuppringningstjänst tfn 09 2968 3401.

Som ny grupp öppnas tidsbokning för Astra Zenecas vaccin för personer födda 1952–1956 som i övrigt är friska tisdag 30.3 kl. 10 på coronavaccinbokning.fi.

Tiderna för vaccination med Astra Zenecas vaccin för 18–64-åringar i riskgrupperna 1 och 2 för veckorna 12 och 13 har skjutits upp, och vi har personligen varit i kontakt med dem.

Vaccineringen av personer över 70 år (födda 1951 och tidigare) och 16–17-åringar i riskgrupp 1 med vaccinet Pfizer BioNtech fortsätter.

Vi följer de nationella riktlinjerna och HUS-områdets riktlinjer för vaccinering.

Situationen för coronavaccinering i Kyrkslätt 23.3.2021

Till följd av THL:s snabba beslut att avbryta användningen av AstraZenecas vaccin i Finland har vissa vaccinationstider för riskgrupper för denna vecka ställts in.

Vi tar kontakt med alla vars tid har ställts in per textmeddelande och ger dem en ny tid för vecka 14 eller 15. Tidsbeställningarna är i kraft om vaccinationerna fortsätter som normalt. I annat fall är vi i kontakt med alla dem som har en tidsbeställning till vaccinationer av riskgrupperna 1 och 2.

Nu väntar vi alltså på THL:s beslut om fortsättning på vaccinationerna. Nästa veckas tidsbeställningar för dem som hör till riskgrupper är i kraft tills vidare.

Vaccinationerna av de äldre fortsätter som normalt och vi får tillräckligt med vaccin efter påsken. Det finns ännu lediga tider för vecka 15.

Vaccinationstiden bokas i regel på webben, www.coronavaccinbokning.fi. Det är också möjligt att sköta ärenden för en annan vuxen person på webben. För det måste du ha en officiell fullmakt, som du kan skaffa i webbtjänsten Suomi.fi.

Om det inte går att boka tid via webben, kan man göra det per telefon till hälsocentralens återuppringningstjänst 09 2968 3401. Då du ringer återuppringningstjänsten, välj coronavaccinering som orsak till samtalet. Ring bara en gång, och vänta sedan på att bli uppringd, för att telefonlinjerna inte ska bli stockade. 

9,4 procent av Kyrkslättsborna har fått den första vaccindosen

Den 23 mars hade sammanlagt 3800 Kyrkslättsbor fått det första och 751 det andra coronavaccinet. Yrkespersoner inom social- och hälsovården som utför arbete med anknytning till coronaviruset och personerna inom anstaltsvården och deras vårdare har redan vaccinerats.

Av medborgarna som fyllt 80 år har nästan 80 % vaccinerats med den första dosen. Av 75–79-åringarna har knappt en tredjedel vaccinerats och av 70–74-åringar knappt cirka 13 %. De vaccinerade i åldersgruppen 70–79 år består för närvarande mest av närståendevårdare för personer som fyllt 80 år och/eller personer över 65 år som bor i samma hushåll. Tidsbeställningarna till vaccinationerna för hela åldersgruppen började vecka 11. Vaccinationerna av dem som i år fyller 70 år beräknas bli färdig i slutet av april.

Över 80 % av hemvårdens kunder har vaccinerats.

Vecka 10 utvidgades vaccineringarna till 16–69-åringar i riskgrupp 1 och vecka 11 till 18–69-åringar i riskgrupp 2. Till grupperna hör sådana personer som har en sjukdom eller ett tillstånd som ökar risken för svår covid-19 sjukdom.

Omfattande vaccinering för hela befolkningen och social- och hälsovårdspersonalen torde inledas tidigast i slutet av våren.

Vaccinationstiden bokas i regel på webben, www.coronavaccinbokning.fi. Det är också möjligt att sköta ärenden för en annan vuxen person på webben. För det måste du ha en officiell fullmakt, som du kan skaffa i webbtjänsten Suomi.fi.

Om det inte går att boka tid via webben, kan man göra det per telefon till hälsocentralens återuppringningstjänst 09 2968 3401. Då du ringer återuppringningstjänsten, välj coronavaccinering som orsak till samtalet. Ring bara en gång, och vänta sedan på att bli uppringd.

Situationen för coronavaccinering i Kyrkslätt 18.3.2021

Den 17 mars hade sammanlagt 3 473 Kyrkslättsbor fått det första och 752 det andra coronavaccinet. Yrkespersoner inom social- och hälsovården som utför arbete med anknytning till coronaviruset och personerna inom anstaltsvården och deras vårdare har redan vaccinerats.

Av medborgarna som fyllt 80 år har nästan 80 % vaccinerats. Av 75–79-åringarna har en knapp tredjedel vaccinerats och av 70–74-åringar knappt 10 %. De vaccinerade i åldersgruppen 70–79 år består för närvarande mest av närståendevårdare för personer som fyllt 80 år och/eller personer över 65 år som bor i samma hushåll. Tidsbeställningarna till vaccinationerna för hela åldersgruppen började vecka 11. Vaccinationerna av dem som i år fyller 70 år beräknas bli färdig i slutet av april.

Över 80 % av de boende inom hemvården har vaccinerats.

Vecka 10 utvidgades vaccineringarna till 16–69-åringar i riskgrupp 1 och vecka 11 till 18–69-åringar i riskgrupp 2. Till grupperna hör sådana personer som har en sjukdom eller ett tillstånd som ökar risken för svår covid-19 sjukdom.

Omfattande vaccinering för hela befolkningen och social- och hälsovårdspersonalen torde inledas tidigast i slutet av våren.

16.3 I Kyrkslätt öppnas 17.3 nya tider för coronavaccinering för personer som fyller 70 detta år och äldre

I tjänsten coronavaccinbokning.fi öppnas klockan 9 den 17.3.2021 nya tider för personer födda 1951 och tidigare. Vi rekommenderar att man använder nätbokningen. Kön till bokningen per telefon är stockad och vi börjar med att ringa tillbaka till dem som lämnat ringbud från 2.3.2021. Vi ringer tillbaka till alla som är i kön inom ca en vecka. Vi har reserverat egna kvoter för dem som bokar tid per telefon och dem som bokar tid på nätet, så tider ordnas för alla som vill vaccineras.

Enligt uppgifterna vi fått kommer kommunen att få vaccin så att alla åldersbaserade vaccineringar kan genomföras före slutet av april.

16.3 18–69-åringar som hör till riskgrupp 2 kan boka coronavaccintider


I Kyrkslätt har coronavaccintider öppnats för dem som fyllt 18 år som hör till riskgrupp 2 och som är födda 1952 eller senare. Telefonlinjerna är stockade, så vänligen använd i första hand coronavaccinbokning.fi för tidsbeställning.

11.3 Stor efterfrågan på vaccinationstiderna för äldre

Idag 11.3.2021 öppnades mer än 1 000 vaccinationstider för bokning under en period på fyra veckor för personer födda 1951 och tidigare. De lediga tiderna fylldes snabbt. Nya tider öppnas om möjligt efter kontrollräkning av doserna. Annars öppnas tidsbokningen för vecka 15 till nästa.

Coronavaccineringar genomförs i två olika linjer och kommunen får vaccin på basis av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts ålders- och riskgruppskalkyler. Kommunen kan inte påverka mängden vaccin som den får. Vaccineringarna planeras enligt de tillgängliga vaccinmängderna. Jämfört med efterfrågan får kommunen endast små mängder av särskilt vaccinet som är menat för personer födda före 1951.

10.3 Vaccinering av riskgrupp 1 utvidgas till personer som fyllt 16 år 

Från och med 11.3 öppnas som nya grupper på coronavaccinbokning.fi tidsbokning för 16–17-åringar i riskgrupp 1 samt personer födda 1942–1951 som på basis av åldern står i tur att vaccineras.

Vaccineringarna av personer födda 1941 och tidigare på basis av åldern samt vaccineringarna av de som fyllt 18 år – de som i år fyller 69 år (födda år 1952) som hör till riskgrupp 1 fortsätter.

Till riskgrupp 1 hör sådana personer som har en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår covid-19 sjukdom.

Vaccinationstiden bokas i regel på webben, www.coronavaccinbokning.fi. Nu är det också möjligt att sköta ärenden för en annan vuxen person på webben. För det måste du ha en officiell fullmakt, som du kan skaffa i webbtjänsten Suomi.fi.

Om det inte går att boka tid via webben, kan man göra det per telefon till hälsocentralens återuppringningstjänst 09 2968 3401. Då du ringer återuppringningstjänsten, välj coronavaccinering som orsak till samtalet. Ring bara en gång, och vänta sedan på att bli uppringd. Det är tyvärr rusning i vår telefonservice, och det kan ta flera dagar innan någon ringer tillbaka.

9.3 Vaccineringarna av 70–79-åringar inleds vecka 11

Tidsbeställningen till coronavaccinering för personer födda åren 1942–1951 öppnas i tjänsten coronavaccinbokning.fi torsdag 11.3. Man kan också boka tid via tjänsten ”boka tid för en annan person” eller genom att lämna ett meddelande i återuppringningstjänsten. Vaccineringen fortsätter av alla de ålders- och riskgrupper vars vaccinering redan inletts.

Den nionde mars hade sammanlagt 2 595 Kyrkslättsbor fått det första och 746 det andra coronavaccinet. Yrkespersoner inom social- och hälsovården som utför arbete med anknytning till coronaviruset och personerna inom anstaltsvården och deras vårdare har redan vaccinerats.

Över hälften av medborgarna som fyllt 80 år och närståendevårdarna och personer över 65 år som bor i samma hushåll har vaccinerats, och av hemvårdens kunder ungefär hälften. Vaccineringen av personer i åldern 70–79 år inleds vecka 11.

Vecka 10 utvidgades vaccineringen av personer som hör till riskgrupp 1 att omfatta hela åldersgruppen, dvs. 18–69-åringar. Till gruppen hör sådana personer som har en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår covid-19 sjukdom.

Omfattande vaccinering för hela befolkningen och social- och hälsovårdspersonalen torde inledas tidigast i slutet av våren.

Tidsbokning krävs

Man ska boka tid till vaccineringen. Vi ber att man i första hand bokar tid via webben på adressen www.coronavaccinbokning.fi. Det öppnas tider i tjänsten i takt med att det finns vaccin att få. Om det inte finns vaccin, erbjuds det inte tider.  

Nu är det också möjligt att sköta ärenden för en annan vuxen person på webben. För det måste du ha en officiell fullmakt, som du kan skaffa i webbtjänsten Suomi.fi.

Om det inte går att boka tid via webben, kan man göra det per telefon till hälsocentralens återuppringningstjänst 09 2968 3401. Då du ringer återuppringningstjänsten, välj coronavaccinering som orsak till samtalet. Ring bara en gång, och vänta sedan på att bli uppringd. Det är tyvärr rusning i vår telefonservice, och det kan ta flera dagar innan någon ringer tillbaka.

I samband med tidsbokningen ska den som ska vaccineras meddela till vilken grupp som ska vaccineras hen hör. Vi kontrollerar gruppen med var och en ännu före vaccineringen, så ta med ditt Fpa-kort och eventuella behövliga uppgifter från andra ställen om att du hör till gruppen som står i vaccineringstur.

Det lönar sig att komma till vaccineringen först lite före den bokade tiden för att det inte ska uppstå rusning i väntrummet.

Uppgiften om vaccineringsplatsen kommer i samma textmeddelande som bekräftelsen av tidsbokningen av vaccineringen. Vaccinationsplatsen är ännu veckorna 9 och 10 i Familjecentralen på andra våningen i Kirkkonummen Ostari. Ingången dit är genom Stationsvägen 3B eller via parkeringshallen med hiss. Från och med den 15 mars flyttar vaccinationsplatsen till affärslokalerna på gatuplan i samma byggnad. Ingången dit är från Stationsbågens sida, adress Stationsbågen 1. Tidtabellen för framskridandet av vaccinationerna beror på antalet olika typer av vacciner som kommunen får.

Coronasituationen i Kyrkslätt 9.3 på bilden nedan

Hittills har 2595 kommuninvånare fått den första vaccindosen och 746 kommuninvånare har fått den andra dosen. Alla yrkespersoner inom social- och hälsovården som utför arbete med anknytning till coronan har vaccinerats. Också personal och boende i enheter inom boendeservice och anstaltsvård för äldre personer har vaccinerats. 

Vaccinationerna av kommuninvånare som fyllt 80 år och närståendevårdare och personer över 65 år som bor i samma hushåll har inletts vecka 4 och fortsätter ännu. För nuvarande har nästan hälften av gruppen i fråga vaccinerats.

Vaccinationerna av kommuninvånare i åldern 70–79 år och närståendevårdare och personer över 65 år som bor i samma hushåll börjar vecka 11.

Ungefär hälften av hemvårdens kunder har vaccinerats. Vaccinationerna inleddes vecka 7. Vaccinationerna av kommuninvånare som hör till riskgruppen inleddes vecka 7. 

Vaccineringen av den senaste gruppen, dvs. de 18–69-åringar som har en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår covid-19 sjukdom (riskgrupp 1), inleddes vecka 10.

Beräknad start för omfattande vaccinationer av befolkningen och social- och hälsovårdspersonalen är i slutet av våren.

Tidtabellen för framskridandet av vaccinationerna beror på antalet olika typer av vacciner som kommunen får.

4.3 Situationen för coronavaccinationer vecka 9

Fr.o.m. vecka 10 utvidgas åldersgruppen som coronavaccineras. Tidsbeställningen öppnas på fredag morgon 5.3 för alla i riskgrupp 1 i åldern 18–69 år.

Till riskgrupp 1 hör sådana personer som har en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår covid-19 sjukdom.

Vaccinationerna av medborgare som fyllt 80 år och närståendevårdare och personer över 65 år som bor i samma hushåll med Pfizers vaccin fortsätter. Med AstraZenecas vaccin vaccineras för närvarande personer födda 1952–1956 med en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår covid-19 coronavirussjukdom.

Starten på vaccinationerna av 70–79-åringar skjuts upp från vecka 10 till vecka 11 eftersom tillgången till vaccin är begränsad.

Man ska boka tid till vaccineringen. Vi ber att man i första hand bokar tid via webben på adressen www.koronarokotusaika.fi (coronavaccinbokning.fi). Lediga tider öppnas i tjänsten i takt med att det finns vaccin att få. Om det inte finns vaccin, erbjuds det inte tider.  

Om det inte går att boka tid via webben, kan man göra det per telefon till hälsocentralens återuppringningstjänst 09 2968 3401. Då du ringer återuppringningstjänsten, välj coronavaccinering som orsak till samtalet. Ring bara en gång, och vänta sedan på att bli uppringd. Det är tyvärr rusning i vår telefonservice, och det kan ta flera dagar innan någon ringer tillbaka.

Det lönar sig att komma till vaccineringen först lite före den bokade tiden för att det inte ska uppstå rusning i väntrummet.

Uppgiften om vaccineringsplatsen kommer i samma textmeddelande som bekräftelsen av tidsbokningen av vaccineringen.  Vaccinationsplatsen är ännu veckorna 9 och 10 i Familjecentralen på andra våningen i Kirkkonummen Ostari. Ingången dit är genom Stationsvägen 3B eller via parkeringshallen med hiss. Från och med den 15 mars flyttar vaccinationsplatsen till affärslokalerna på gatuplan i samma byggnad. Ingången dit är från Stationsbågens sida, adress Stationsbågen 1.

Kyrkslätts coronasituation 2.3:

Hittills har 1 885 kommuninvånare fått den första vaccindosen och 682 kommuninvånare har fått den andra dosen. Alla yrkespersoner inom social- och hälsovården som utför arbete med anknytning till coronan har vaccinerats. Också personal och boende i enheter inom boendeservice och anstaltsvård för äldre personer har vaccinerats. 

Vaccinationerna av kommuninvånare som fyllt 80 år och närståendevårdare och personer över 65 år som bor i samma hushåll har inletts vecka 4 och fortsätter ännu. För nuvarande har nästan hälften av gruppen i fråga vaccinerats.

Vaccinationerna av kommuninvånare i åldern 70–79 år och närståendevårdare och personer över 65 år som bor i samma hushåll uppskattas börja vecka 11.

Ungefär hälften av hemvårdens kunder har vaccinerats. Vaccinationerna inleddes vecka 7. Vaccinationerna av kommuninvånare som hör till riskgruppen inleddes vecka 7. 

Vaccinationerna av personer födda 1957–1966 med en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår covid-19 sjukdom (riskgrupp 1) inleddes vecka 8.

Beräknad start för omfattande vaccinationer av befolkningen och social- och hälsovårdspersonalen är i slutet av våren.

Tidtabellen för framskridandet av vaccinationerna beror på antalet olika typer av vacciner som kommunen får.

23.2 Vaccinering av riskgrupp 1 utvidgas till yngre åldersgrupper

Vaccinering av personer som hör till riskgrupp 1 kommer att utvidgas till yngre åldersgrupper. Alla som under det pågående året fyller 55–69 år som hör till denna grupp, dvs. personer födda 1952–1966, kan nu boka tid för vaccinering. Till riskgrupp 1 hör sådana personer som har en sjukdom som mycket kraftigt ökar risken för svår covid-19 sjukdom. Vaccineringen av personer över 80 år och personer som under det pågående året fyller 80 år fortsätter också.

Man ska boka tid till vaccineringen. Vi ber att man i första hand bokar tid via webben på adressen www.koronarokotusaika.fi (coronavaccinbokning.fi). Lediga tider öppnas i tjänsten i takt med att det finns vaccin att få. Om det inte finns vaccin, erbjuds det inte tider. Då lönar det sig att försöka boka tid på nytt följande dag. Om det inte går att boka tid på webben, finns det inte heller tider att få per telefon från hälsocentralen.

Uppgiften om vaccineringsplatsen kommer i samma textmeddelande som bekräftelsen av tidsbokningen av vaccineringen.

Tiden till boostervaccinationen ges vid det första vaccineringsbesöket.

Nu är det också möjligt att sköta ärenden för en annan vuxen person på webben. För det måste du ha en officiell fullmakt, som du kan skaffa i webbtjänsten Suomi.fi.

I samband med tidsbokningen ska den som ska vaccineras meddela till vilken grupp som ska vaccineras hen hör. Vi kontrollerar gruppen med var och en ännu före vaccineringen, så ta med ditt Fpa-kort och eventuella behövliga uppgifter från andra ställen om att du hör till gruppen som står i vaccineringstur.

Om det inte går att boka tid via webben, kan man göra det per telefon till hälsocentralens återuppringningstjänst 09 2968 3401. Då du ringer återuppringningstjänsten, välj coronavaccinering som orsak till samtalet. Ring bara en gång, och vänta sedan på att bli uppringd. Det är tyvärr rusning i vår telefonservice, och det kan ta flera dagar innan någon ringer tillbaka.

18.2 Situationen för coronavaccinering i Kyrkslätt

Coronavaccineringen i Kyrkslätt framskrider i takt med att det finns coronavaccin att få. Gruppen som står i tur att vaccineras bestäms enligt vaccineringsordningen som THL rekommenderar.

För tillfället används två olika slags vaccin i Finland; det ena riktar sig till personer över 70 år och det andra till personer under 70 år. Därför framskrider vaccineringen i Kyrkslätt nu i två olika linjer.

Vi uppdaterar informationen om vaccineringssituationen en gång i veckan.

15.2 Coronavaccineringarna framskrider till riskgrupperna och hemvården

I Kyrkslätt fortsätter coronavaccineringarna av personer som fyllt 80 år. Vecka 7 inleds också vaccineringen av personer i åldern 65–69 år som mycket kraftigt ökar risken för svår coronavirussjukdom.

Vecka 7 inleds också vaccineringen av hemvårdens kunder. De behöver inte boka tid eller anmäla att de vill ha vaccinet, utan hemvården kontaktar dem och informerar om vaccineringstidpunkten.

Olika vaccin för olika åldersgrupper

För tillfället används två olika slags vaccin i Finland; det ena riktar sig till personer över 70 år och det andra till personer under 70 år. Därför framskrider vaccineringen också i Kyrkslätt nu i två olika linjer.

Vaccineringarna av personer som fyllt 80 år fortsätter för tillfället med vaccinet Pfizer Comirnaty. Då man vaccinerat majoriteten av dem, fortsätter man med personer som fyllt 70 år. Närståendevårdare och personer över 65 år som bor i samma hushåll kan med skild tidsbeställning komma till vaccineringen samtidigt med den äldre som står i tur. De kan endast boka sin tid per telefon.

De första vaccinen av den andra vaccinsorten (AstraZeneca) håller just på att anlända till kommunen.  Med det vaccineras först de personer i åldern 65–69 år som har en underliggande sjukdom som mycket kraftigt ökar risken för svår coronavirussjukdom (grupp 1). Därefter framskrider man till yngre personer i samma riskgrupp en åldersgrupp i taget. Efter det står grupp 2 i turen, dvs. personer med en sjukdom eller ett tillstånd som ökar risken för svår coronavirussjukdom.

Vaccinationsordning enligt THL:s vaccinationsordning för personer som är mottagliga för allvarlig coronavirussjukdom:

Grupp 1: Personer med en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår covid-19 coronavirussjukdom


- organtransplantation eller stamcellstransplantation
- cancersjukdom under aktiv behandling
- svår störning i immunförsvaret
- svår kronisk njursjukdom
- svår kronisk lungsjukdom
- läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes- Downs syndrom (vuxna)

Grupp 2: Personer med en sjukdom eller ett tillstånd som ökar risken för svår covid-19 coronavirussjukdom

- astma som kräver kontinuerlig medicinering

- svår hjärtsjukdom, bland annat hjärtsvikt (dock inte enbart blodtryckssjukdom)

- neurologisk sjukdom eller tillstånd som stör andningen

- läkemedelsbehandling mot autoimmun sjukdom som försvagar immunförsvaret

- svår kronisk leversjukdom

- typ 1-diabetes eller binjureinsufficiens

- sömnapné

- psykossjukdom

- sjuklig fetma (BMI över 40)

Tidsbeställning i första hand på webben


Man ska boka tid till vaccineringen. Vi ber att man i första hand bokar tid via webben på adressen www. koronarokotusaika.fi (Coronavaccinbokning.fi). Det öppnas tider i tjänsten i takt med att det finns vaccin att få. Om det inte finns vaccin, erbjuds det inte tider. Då lönar det sig att försöka boka tid på nytt följande dag. Om det inte går att boka tid på webben, finns det inte heller tider att få per telefon från hälsocentralen.

Tiden till boostervaccinationen ges vid det första vaccineringsbesöket. 

Nu är det också möjligt att sköta ärenden för en annan vuxen person på webben. För det måste du ha en officiell fullmakt, som du kan skaffa i webbtjänsten Suomi.fi.

I samband med tidsbokningen ska den som ska vaccineras meddela till vilken grupp som ska vaccineras hen hör. Vi kontrollerar gruppen med var och en ännu före vaccineringen, så ta med ditt Fpa-kort och eventuella behövliga uppgifter från andra ställen om att du hör till gruppen som står i vaccineringstur.

Vi ringer inte längre från hälsocentralen upp äldre för tidsbokning. Om det inte går att boka tid via webben, kan man göra det per telefon till hälsocentralens återuppringningstjänst 09 2968 3401. Då man ringer återuppringningstjänsten ska man välja coronavaccinering som orsak till samtalet. Ring bara en gång, och vänta sedan på att bli uppringd. Det är tyvärr rusning i vår telefonservice, och det kan ta flera dagar innan någon ringer tillbaka.

Coronavaccinen väcker mycket intresse och efterfrågan, vilket har lett till att telefonlinjerna och de äldres rådgivningsnummer är stockade. Det anländer hela tiden mera vaccin till kommunen, och alla som vill ha vaccinet kommer att få det i sinom tid. Vi önskar att kommuninvånarna låter bli att höra sig för om sin vaccineringstur och istället följer med kommunens informationskanaler.

Vaccineringsplats

I början av vecka 7 sker vaccineringarna ännu i fysioterapins lokaler i social- och hälsocentralens B-trappa. Fr.o.m. onsdag 17.2 är vaccineringsplatsen i Familjecentralen, Kirkkonummen Ostari vån. 2, alltså i byggnaden bredvid kommunhuset. Besöksadressen är Stationsvägen 3 B, och man kan också ta hissen från parkeringshallen från Stationsbågens sida.

Kolla ännu anvisningarna gällande anländandet i textmeddelandet du får före vaccineringen.

8.2 Vaccinationerna av de äldre fortsätter och vaccinationerna av riskgrupperna börjar vecka 7

Vaccinationerna av de kommuninvånare som fyllt 80 år fortsätter i takt med att lämpliga vacciner för dem kommer till Kyrkslätt. Dessutom inleder vi vecka 7 vaccinationerna av 65–69-åringar som hör till definierade riskgrupper. Vi börjar vaccineringen av dem från de kommuninvånare som hör till grupp 1: patienter med en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår covid-19.

Vänligen kontrollera innan du bokar tid att du hör till den grupp som står i tur. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/rokotteet-ja-koronavirus/rokotusjarjestys-ja-covid-19-taudin-riskiryhmat/riskiryhmien-koronarokotusten-priorisointijarjestys (endast på finska)

Före vaccineringen granskar vi ännu varje persons tillhörighet till vaccinationsgruppen, så ta med dig till vaccineringen FPA-kortet och eventuella andra uppgifter som finns annanstans om att du hör till den grupp som står i tur att vaccineras.

Vi rekommenderar att du i första hand bokar tid till vaccineringen via det elektroniska tidsbokningssystemet https://www.koronarokotusaika.fi/sv/. Det finns alltid lika många tider som det finns vaccindoser. Om det inte finns vacciner är det inte möjligt att boka tid. I så fall lönar det sig att försöka boka tid på nytt följande dag.

Vi meddelar när vi kommer framåt till följande grupper i vaccinationsordningen.

26.01 Tidsbeställningen till vaccinationer har öppnats, men tills vidare är tiderna få

Nylands kommuners gemensamma tjänst för tidsbokning till coronavaccinationer www.koronarokotusaika.fi/sv/ har öppnats, och därigenom blir det möjligt att boka tid för 80-åringar och äldre. På grund av brist på vaccin är vaccinationstiderna dock få.

I första hand fungerar tidsbokningen för närvarande så att hälsostationen tar kontakt med de personer som står i tur att vaccineras.  Om du inte hör till en grupp som omfattas av vaccinationsturen ber vi att du inte ringer till vår telefonservice för att den inte ska stocka sig, utan väntar på din tur.

25.01 Vaccinationer av äldre börjar i Kyrkslätt

I Kyrkslätt kommer man denna vecka igång med vaccinationer av personer födda 1941 och tidigare. Samtidigt vaccineras ålderstigna personer (födda 1956 eller tidigare) som bor i samma hushåll och närståendevårdare.

– Tillgång till vaccin är en utmaning, och det vaccinparti som vi fått är ganska litet. På grund av detta är utbudet på vaccinationstider begränsad, säger vård- och omsorgsdirektör Jaana Koskela. Vi meddelar genast när vi vet hur vi kan gå vidare med vaccinationer enligt åldersgrupp. Enligt de uppgifter vi fått skulle nästa parti befolkningsvaccin anlända vecka 6.

Vid det här laget ringer man från hälsostationen till de personer som hör till den åldersgrupp som ska vaccineras för att komma överens om vaccineringstid. Vi meddelar när tidsbeställningar till vaccinationer kan göras i Nylands gemensamma elektroniska tidsbeställning eller i vår telefontjänst.

I Kyrkslätt är incidensen av coronavirussmitta för tillfället 37,5/100 000 invånare räknat för de senaste två veckorna. I Kyrkslätt har sammanlagt 305 personer insjuknat i coronavirussjukdomen sedan epidemin började.