Coronavaccinationer i Kyrkslätt

Aktuellt om coronavaccinationer 20.1.2022

Kyrkslätt har börjat ge de tredje coronavaccindoserna till alla över 18 år. Det är möjligt att få en tredje vaccindos när det har gått 4 månader sedan den andra vaccindosen. De som fyllt 60 år samt riskgrupperna kan få en tredje vaccindos när det har gått 3–4 månader sedan den andra vaccindosen. För personer med allvarlig immunbrist ska det vara 2 månader mellan vaccindoserna.

Tidsbeställningen till den tredje vaccindosen är för närvarande öppen för alla som fyllt 18 år. Du kan reservera tid i det elektroniska tidsbeställningssystemet coronavaccinbokning.fi

En fjärde coronavaccindos ges till dem som fyllt 12 år och har ett kraftigt nedsatt immunförsvar. Den fjärde boosterdosen kan ges då det gått 3–4 månader sedan den tredje dosen.

Tider till coronavaccinering kan reserveras i Centrum (Kirkkonummen Ostari), Veikkola (Veikkola hälsostation) och Masaby (Masaby hälsostation). Vi strävar efter att öppna flera tider i systemet, och det finns mycket rörlighet vad gäller tiderna. Om det alltså inte genast finns tider för en tredje vaccindos lönar det sig att senare på nytt titta i systemet om det finns tider. Alla tillgängliga vaccinationstider finns på coronavaccinbokning.fi. Om det inte är möjligt att elektroniskt boka tid, kan du lämna oss ett meddelande på numret 09 2968 3401 (må–to 8–15.30 och fr 8–15), välj nummer 2, coronavaccin, så ringer vi upp dig.

 

Vaccinering inom företagshälsovården

Det är också möjligt att få coronavaccin via företagshälsovården. Man kan fråga sin arbetsgivare om man kan få coronavaccineringar via företagshälsovården.

Tredje vaccindosen och tillfrisknande från covid-19

Den största delen av människorna behöver inte skydd av en tredje dos om de har tillfrisknat från coronavirussjukdom och fått två vaccindoser.

För 12 år fyllda med kraftigt nedsatt immunförsvar rekommenderar vi en tredje vaccindos, även om hen har tillfrisknat från coronavirussjukdom. En tredje dos rekommenderas för den här gruppen inom 3–4 månader från den förra vaccindosen eller tillfrisknande från sjukdom, enligt vilket som varit senast.

Vaccinering av barn

Vaccineringen av 5–11-åringar har börjat bra. Det finns ännu rikligt med lediga tider.  På Veikkola hälsostation ordnas lördag 5.2 en vaccinationsdag för barn och till den finns också lediga tider.

I Kyrkslätt ordnas inga separata coronavaccineringstider inom skolhälsovården eller rådgivningen, utan vaccineringarna har koncentrerats till vaccineringsstället. Du beaktar väl att vårdnadshavarnas samtycke till coronavaccinering av minderårig behövs i samband med vaccineringen. Om barnet kommer till vaccineringen med en vårdnadshavare, ska den andra vårdnadshavarens samtycke vara med skriftligt. Här är länken till blanketten för samtycke.

Om barnet insjuknat i corona kan vaccinet ges 4-6 månader efter insjuknandet.

Tidsbeställningen för tredje coronavaccindos öppnas för alla personer över 18 år fr 7.1 på förmiddagen

Det är möjligt att få en tredje vaccindos när det har gått 4 månader sedan den andra vaccindosen. De som fyllt 60 år samt riskgrupperna kan få en tredje vaccindos när det har gått 3–4 månader sedan den andra vaccindosen. För personer med allvarlig immunbrist ska det vara 2 månader mellan vaccindoserna.

Kyrkslätt har framskridit med de tredje vaccindoserna enligt THL:s anvisningar genom att först vaccinera personer över 60 år samt personer som på grund av sjukdom löper risk för en allvarlig coronavirussjukdom. Kyrkslätt har egna tider för dem i systemet coronavaccinbokning.fi för att även i fortsättningen trygga tillgången till vaccin.

Det finns tider för tredje vaccindoser i januari–februari. Vi strävar efter att öppna flera tider i systemet, och det finns mycket rörlighet vad gäller tiderna. Om det alltså inte genast finns tider för en tredje vaccindos lönar det sig att senare på nytt titta i systemet om det finns tider. Alla tillgängliga vaccinationstider finns på coronavaccinbokning.fi. Om det inte är möjligt att elektroniskt boka tid, kan du lämna oss ett meddelande på numret 09 296 83401 (må–to 8–15.30 och fr 8–15), välj nummer 2, coronavaccin, så ringer vi upp dig.

Vaccinering inom företagshälsovården

Kyrkslätt är med i avtalet om coronavaccineringar mellan företagen som erbjuder företagshälsovård i HUS-området. Avtalet har ingåtts genom HUS-kommunernas befullmäktigande. Man kan fråga sin arbetsgivare om man kan få coronavaccineringar via företagshälsovården.

Till den minderårigas (5-11 -årigas) coronavaccination behövs samtliga vårdnadshavarnas samtycke

Vårdnadshavarens samtycke till den minderårigas coronavaccination behövs i samband med vaccineringen. Ifall barnet kommer med den ena vårdnadshavaren, behövs den andra vårdnadshavarens skriftliga samtycke.

Länken till blanketten

En fjärde vaccindos för personer med kraftig immunbrist kan bokas

En fjärde vaccindos för personer med kraftig immunbrist kan nu reserveras.

Alla tidsbokningar i första hand elektroniskt via coronavaccinbokning.fi. Om det inte är möjligt att elektroniskt boka tid, kan du lämna oss ett meddelande på numret 09 296 83401 (må–to 8–15.30 och fr 8–15), välj nummer 2, coronavaccin, så ringer vi upp dig.

Tredje coronavaccindoser nu också på Masaby hälsostation i januar


Tider för tredje vaccindoser har öppnats till Masaby hälsostation. På Masaby används vaccinet Spikevax av Moderna, som är ett mRNA-vaccin liksom vaccinet Pfizer-Biontech. THL har gett som anvisning att olika coronavaccinpreparat kan användas i kors i boostervaccineringarna.  Således: om de två första doserna har varit Pfizer-Biontechs coronavaccinpreparat, kan då också Modernas vaccinpreparat Spikevax ges som tredje boosterdos. Enligt vissa undersökningar har vaccineringar i kors med olika preparat till och med gett bättre immunitet mot coronavirussjukdom. Modernas vaccin rekommenderas dock inte för män under 30 år som tredje coronavaccin på grund av THL:s försiktighetsprinciper.

För närvarande ges tredje coronavaccindoser i Kyrkslätt till personer över 55 år samt dem som hör till riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom. Åldern är den största riskfaktorn för att få en allvarlig coronavirussjukdom, och därför erbjuder vi en tredje dos enligt THL:s rekommendationer i åldersordning.

Tiden till coronavaccinering kan bokas på coronavaccinbokning.fi.

THL rekommenderar att 5–11 åriga barn på grund av sin sjukdom hör till riskgrupper tar coronavaccin

Följande sjukdomar eller tillstånd kan öka risken för svår coronasjukdom hos 5–11-åriga barn:

 • övervikt, barnets viktindex (ISO-BMI) över 30
 • organtransplantation eller stamcellstransplantation 
 • kraftig immunsuppressiv behandling som försämrar immunförsvaret 
 • medfödd eller sjuklig immunbrist
 • kroniska lungsjukdomar
 • hjärtsjukdomar
 • kronisk njursjukdom
 • svår kronisk leversjukdom
 • neurologiska sjukdomar som förorsakar andningssvikt eller ökar infektionskänsligheten
 • Downs syndrom
 • typ 1- och typ 2-diabetes
 • astma som kräver daglig medicinering.

Närmare information om riskgrupperna finns på THL:s webbplats.

5–11-åringarna erbjuds BioNTech-Pfizers Comirnaty-vaccin som är avsett för denna åldersgrupp.