Coronastatistiken för Kyrkslätt 3.6.2021

03.06.2021 14:35

Kategori: Coronasituationen Service Vård- och omsorgsväsendet

På bilden nedan syns coronastatistiken för Kyrkslätt 3.6.2021

Hittills har 19 026 kommuninvånare fått den första vaccindosen och 2491 kommuninvånare har fått den andra dosen. Allt som allt har 47,1 % av kommuninvånarna fått sin första vaccindos.

Alla yrkespersoner inom social- och hälsovården som utför arbete med anknytning till coronan har vaccinerats. Också personal och boende i enheter inom boendeservice och anstaltsvård för äldre personer har vaccinerats. Hemvårdens kunder har vaccinerats.

Av kommuninvånarna som fyllt 80 år har 87,4 % vaccinerats. Av 75–79-åringarna har 92,9 % vaccinerats och av 70–74-åringarna 91,3 %.

Av 65–69-åringarna har 88,1 % vaccinerats och av 60–64-åringarna 85,8 %.  Av 55–59-åringarna har 85,0 % vaccinerats och av 50–54-åringarna 83,8 %. Av 45–49-åringarna har 78,9 % vaccinerats och av 40–44-åringarna 61,2 %. Av 35–39-åringarna har 28,2 % vaccinerats och av 30–34-åringarna 10,8 %.

Vid sidan av de nya grupperna vaccineras också alla grupper som man tidigare börjat vaccinera. Tidtabellen för framskridandet av vaccinationerna beror på mängden vaccin som kommunen får.

Allt som allt 39 802 coronaprover har tagits på Kyrkslättsbor. Det totala antalet smittfall är 627.

Veckorna 19 + 20 var incidensen 32,4 och veckorna 20 + 21 var incidensen 37,4. Incidenstalet beskriver antalet fall per 100 000 invånare under den angivna perioden.  Incidensen på HUS-området för de senaste 14 dygnen var 61,3.

I Kyrkslätt har 3989 personer exponerats för coronaviruset. Antalet betydande massexponeringar med över 10 exponerade är 89.  Antalet gällande karantäner är 20.

Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020, samt THL:s statistik.

 

""