Coronastatistiken för Kyrkslätt 24.6.2021

24.06.2021 13:52

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet Coronasituationen

Hittills har 23 565 kommuninvånare fått den första vaccindosen och 4703 kommuninvånare har fått den andra dosen. Allt som allt har 58,2 % av kommuninvånarna fått sin första vaccindos.

Alla yrkespersoner inom social- och hälsovården som utför arbete med anknytning till coronan har vaccinerats. Också personal och boende i enheter inom boendeservice och anstaltsvård för äldre personer har vaccinerats. Hemvårdens kunder har vaccinerats.

Av kommuninvånarna som fyllt 80 år har 87,8 % vaccinerats. Av 75–79-åringarna har 93,1 % vaccinerats och av 70–74-åringarna 92,3 %.

Av 65–69-åringarna har 89,6 % vaccinerats och av 60–64-åringarna 87,3 %.  Av 55–59-åringarna har 86,8 % vaccinerats och av 50–54-åringarna 85,9 %. Av 45–49-åringarna har 83,5 % vaccinerats och av 40–44-åringarna 78,3 %. Av 35–39-åringarna har 66,8 % vaccinerats och av 30–34-åringarna 50,8 %. Av 25-29 -åringarna har 35,7 % vaccinerats och av 20-24 -åringarna 31,8 %. Av 12-19-åringarna har 18,4 % vaccinerats.

Vid sidan av de nya grupperna vaccineras också alla grupper som man tidigare börjat vaccinera. Tidtabellen för framskridandet av vaccinationerna beror på mängden vaccin som kommunen får.

Allt som allt 45 780 coronaprover har tagits på Kyrkslättsbor. Det totala antalet smittfall är 636.

Veckorna 22 + 23 var incidensen 12,5 och veckorna 23 + 24 var incidensen 0. Incidenstalet beskriver antalet fall per 100 000 invånare under den angivna perioden.  Incidensen på HUS-området för de senaste 14 dygnen var 31,2.

I Kyrkslätt har 4291 personer exponerats för coronaviruset. Antalet betydande massexponeringar med över 10 exponerade är 89.  Antalet gällande karantäner är 6.

Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020, samt THL:s statistik.

""