Coronastatistiken för Kyrkslätt 20.5.2021

20.05.2021 15:11

Kategori: Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

På bilden nedan syns coronastatistiken för Kyrkslätt 20.5.2021 

 

Hittills har 15 738 kommuninvånare fått den första vaccindosen och 1 681 kommuninvånare har fått den andra dosen. Allt som allt har 39,0 % av kommuninvånarna fått sin första vaccindos.

Alla yrkespersoner inom social- och hälsovården som utför arbete med anknytning till coronan har vaccinerats. Också personal och boende i enheter inom boendeservice och anstaltsvård för äldre personer har vaccinerats. Hemvårdens kunder har vaccinerats. 

Av kommuninvånarna som fyllt 80 år har 86,8 % vaccinerats. Av 75–79-åringarna har 92,4 % vaccinerats och av 70–74-åringarna  90,7 %.

Av 65–69-åringarna har 86,4 % vaccinerats och av 60–64-åringarna  82,2 %.  Av 55–59-åringarna har 78,7 % vaccinerats och av 50–54-åringarna  77,4 %. Av 45–49-åringarna har 46,0 % vaccinerats och av 40–44-åringarna  20,7 %.

Vid sidan av de nya grupperna vaccineras också alla grupper som man tidigare börjat vaccinera. Tidtabellen för framskridandet av vaccinationerna beror på mängden vaccin som kommunen får.

Allt som allt 37 974 coronaprover har tagits på Kyrkslättsbor. Det totala antalet smittfall är 615.

Veckorna 17 + 18 var incidensen 67,3 och veckorna 18 + 19 var incidensen 42,4. Incidenstalet beskriver antalet fall per 100 000 invånare under den angivna perioden.  Incidensen på HUS-området för de senaste 14 dygnen var 80,6.

I Kyrkslätt har 3953 personer exponerats för coronaviruset. Antalet betydande massexponeringar med över 10 exponerade är 89.  Antalet gällande karantäner är 58. 

Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020, samt THL:s statistik.

 

""