Coronastatistiken för Kyrkslätt 17.6.2021

18.06.2021 09:43

Kategori: Coronasituationen

Hittills har 21 991 kommuninvånare fått den första vaccindosen och 3 861 kommuninvånare har fått den andra dosen. Allt som allt har 54,4 prosenter av kommuninvånarna fått sin första vaccindos.

Alla yrkespersoner inom social- och hälsovården som utför arbete med anknytning till coronan har vaccinerats. Också personal och boende i enheter inom boendeservice och anstaltsvård för äldre personer har vaccinerats. Hemvårdens kunder har vaccinerats.

Av kommuninvånarna som fyllt 80 år har 87,6 % vaccinerats. Av 75–79-åringarna har 93 % vaccinerats och av 70–74-åringarna 91,8 %.

Av 65–69-åringarna har 89,1 % vaccinerats och av 60–64-åringarna 87,0 %.  Av 55–59-åringarna har 86,4 % vaccinerats och av 50–54-åringarna 85,4 %. Av 45–49-åringarna har 82,9 % vaccinerats och av 40–44-åringarna 77,5 %. Av 35–39-åringarna har 61,8 % vaccinerats och av 30–34-åringarna 43,4 %.

Vid sidan av de nya grupperna vaccineras också alla grupper som man tidigare börjat vaccinera. Tidtabellen för framskridandet av vaccinationerna beror på mängden vaccin som kommunen får.

Allt som allt 44 996 coronaprover har tagits på Kyrkslättsbor. Det totala antalet smittfall är 663.

Veckorna 21 + 22 var incidensen 32,4 och veckorna 22 +23 var incidensen 24,9. Incidenstalet beskriver antalet fall per 100 000 invånare under den angivna perioden.  Incidensen på HUS-området för de senaste 14 dygnen var 39,8.

I Kyrkslätt har 4 284 personer exponerats för coronaviruset. Antalet betydande massexponeringar med över 10 exponerade är 89.  Antalet gällande karantäner är 13.

Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020, samt THL:s statistik.

 

""