Coronastatistiken för Kyrkslätt 1.7.2021

02.07.2021 08:55

Kategori: Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

Hittills har 24 156 kommuninvånare fått den första vaccindosen och 6127 kommuninvånare har fått den andra dosen. Allt som allt har 59,7 % av kommuninvånarna fått sin första vaccindos.

Alla yrkespersoner inom social- och hälsovården som utför arbete med anknytning till coronan har vaccinerats. Också personal och boende i enheter inom boendeservice och anstaltsvård för äldre personer har vaccinerats. Hemvårdens kunder har vaccinerats.

Av kommuninvånarna som fyllt 80 år har 88,0 % vaccinerats. Av 75–79-åringarna har 93,3 % vaccinerats och av 70–74-åringarna 92,7 %.

Av 65–69-åringarna har 89,8 % vaccinerats och av 60–64-åringarna 87,6 %.  Av 55–59-åringarna har 87,0 % vaccinerats och av 50–54-åringarna 86,3 %. Av 45–49-åringarna har 83,8 % vaccinerats och av 40–44-åringarna 79,3 %. Av 35–39-åringarna har 68,1 % vaccinerats och av 30–34-åringarna 53,0 %. Av 25-29 -åringarna har 40,4 % vaccinerats och av 20-24 -åringarna 39,2 %. Av 12-19-åringarna har 22,6 % vaccinerats.

Vid sidan av de nya grupperna vaccineras också alla grupper som man tidigare börjat vaccinera. Tidtabellen för framskridandet av vaccinationerna beror på mängden vaccin som kommunen får.

Allt som allt 46 621 coronaprover har tagits på Kyrkslättsbor. Det totala antalet smittfall är 647.

Veckorna 23 + 24 var incidensen 0 och veckorna 24 + 25 var incidensen 12,5. Incidenstalet beskriver antalet fall per 100 000 invånare under den angivna perioden.  Incidensen på HUS-området för de senaste 14 dygnen var 50,9.

I Kyrkslätt har 4340 personer exponerats för coronaviruset. Antalet betydande massexponeringar med över 10 exponerade är 89.  Antalet gällande karantäner är 18.

Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020, samt THL:s statistik.

Vi håller paus med publiceringen av coronastatistik och fortsätter i augusti. Du kan följa med hur vaccineringarna framskrider på THL:s sidor: Coronavaccinationstäckning och Administrerade doser

Antal fall av COVID-19 i registret över smittsamma sjukdomar finns här.

 

 

""