Coronastatistiken för Kyrkslätt 12.8.2021

12.08.2021 13:47

Kategori: Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

På bilden nedan syns coronastatistiken för Kyrkslätt 12.8.2021

Hittills har 26 561 kommuninvånare fått den första vaccindosen och 15 3727 kommuninvånare har fått den andra dosen. Allt som allt har 65,5 % av kommuninvånarna fått sin första vaccindos.

Alla yrkespersoner inom social- och hälsovården som utför arbete med anknytning till coronan har vaccinerats. Också personal och boende i enheter inom boendeservice och anstaltsvård för äldre personer har vaccinerats. Hemvårdens kunder har vaccinerats.

Av kommuninvånarna som fyllt 80 år har 88,9 % vaccinerats. Av 75–79-åringarna har 94,3 % vaccinerats och av 70–74-åringarna 94,5 %.

Av 65–69-åringarna har 91,4 % vaccinerats och av 60–64-åringarna 89,5 %.  Av 55–59-åringarna har 88,9 % vaccinerats och av 50–54-åringarna 88,5 %. Av 45–49-åringarna har 86,6 % vaccinerats och av 40–44-åringarna 82,4 %. Av 35–39-åringarna har 74,3 % vaccinerats och av 30–34-åringarna 64,9 %. Av 25-29 -åringarna har 59,5 % vaccinerats och av 20-24 -åringarna 63,0 %. Av 12-19-åringarna har 37,4 % vaccinerats.

Vid sidan av de nya grupperna vaccineras också alla grupper som man tidigare börjat vaccinera. Tidtabellen för framskridandet av vaccinationerna beror på mängden vaccin som kommunen får.

Allt som allt 53 879 coronaprover har tagits på Kyrkslättsbor. Det totala antalet smittfall är 866.

Veckorna 29 + 30 var incidensen 207,0 och veckorna 30 +31 var incidensen 264,4. Incidenstalet beskriver antalet fall per 100 000 invånare under den angivna perioden.  Incidensen på HUS-området för de senaste 14 dygnen var 286,4.

I Kyrkslätt har 4347 personer exponerats för coronaviruset. Antalet gällande karantäner är 95.

Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020, samt THL:s statistik.

Logo