Coronastatistiken för Kyrkslätt 10.6.2021

11.06.2021 09:41

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet Coronasituationen Service

Hittills har 20 162 kommuninvånare fått den första vaccindosen och 3 196 kommuninvånare har fått den andra dosen. Allt som allt har 49,8 % av kommuninvånarna fått sin första vaccindos.

Alla yrkespersoner inom social- och hälsovården som utför arbete med anknytning till coronan har vaccinerats. Också personal och boende i enheter inom boendeservice och anstaltsvård för äldre personer har vaccinerats. Hemvårdens kunder har vaccinerats.

Av kommuninvånarna som fyllt 80 år har 87,6 % vaccinerats. Av 75–79-åringarna har 93 % vaccinerats och av 70–74-åringarna 91,6 %.

Av 65–69-åringarna har 88,9 % vaccinerats och av 60–64-åringarna 86,5 %.  Av 55–59-åringarna har 85,6 % vaccinerats och av 50–54-åringarna 84,4 %. Av 45–49-åringarna har 81 % vaccinerats och av 40–44-åringarna 71,6 %. Av 35–39-åringarna har 48,4 % vaccinerats och av 30–34-åringarna 14,9 %.

Vid sidan av de nya grupperna vaccineras också alla grupper som man tidigare börjat vaccinera. Tidtabellen för framskridandet av vaccinationerna beror på mängden vaccin som kommunen får.

Allt som allt 40 512 coronaprover har tagits på Kyrkslättsbor. Det totala antalet smittfall är 644.

Veckorna 20 + 21 var incidensen 37,4 och veckorna 21 + 22 var incidensen 32,4. Incidenstalet beskriver antalet fall per 100 000 invånare under den angivna perioden.  Incidensen på HUS-området för de senaste 14 dygnen var 51,7.

I Kyrkslätt har 4 008 personer exponerats för coronaviruset. Antalet betydande massexponeringar med över 10 exponerade är 89.  Antalet gällande karantäner är 21.

Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020, samt THL:s statistik.

 

""