Coronastatistik och situationen för coronavaccinationer i Kyrkslätt 29.4.2021 för Kyrkslätt 29.4.2021

29.04.2021 14:11

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet Coronasituationen

Coronastatistik för Kyrkslätt 29.4.2021

Allt som allt 34 606 coronaprover har tagits på Kyrkslättsbor. Det totala antalet smittfall är 583.

Veckorna 14 + 15 var incidensen 72,3 och veckorna 15 +16 var incidensen 64,8. Incidenstalet beskriver antalet fall per 100 000 invånare under den angivna perioden.  Incidensen på HUS-området för de senaste 14 dygnen var 100,5.

I Kyrkslätt har 3 804 personer exponerats för coronaviruset. Antalet betydande massexponeringar med över 10 exponerade är 86.  Antalet gällande karantäner är 51.

10 750 personer har fått den första vaccindosen och 854 personer den andra.

Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020, samt THL:s statistik.

26,5 procent av kommuninvånarna har vaccinerats (första vaccindosen).

Situationen för coronavaccinationer i Kyrkslätt 29.4.2021 

Hittills har 10 705 kommuninvånare fått den första vaccindosen och 854 kommuninvånare har fått den andra dosen. Alla yrkespersoner inom social- och hälsovården som utför arbete med anknytning till coronan har vaccinerats. Också personal och boende i enheter inom boendeservice och anstaltsvård för äldre personer har vaccinerats. Hemvårdens kunder har vaccinerats.

Av kommuninvånarna som fyllt 80 år har 84,4 % vaccinerats. Av 75–79-åringarna har 90,6 % vaccinerats och av 70–74-åringarna 88,5 %.

Av 65–69-åringarna har 77,2 % vaccinerats. Vaccinationerna av personer i åldern 60–64 år inleddes vecka 15, av dem har 63,8 % vaccinerats. Vaccinationerna av personer i åldern 50–59 år inleddes vecka 16. Av 55-59 -åringarna har 35,3 % vaccinerats. Av 50-54 -åringarna har 25,9 % vaccinerats.

Av medborgare i riskgrupper har uppskattningsvis 75 % vaccinerats.

Omfattande vaccinering av befolkningen och social- och hälsovårdspersonalen har inletts och framskrider enligt åldersgrupp från de äldsta till de yngsta. Vid sidan av de nya grupperna vaccineras också alla grupper som man tidigare börjat vaccinera. Tidtabellen för framskridandet av vaccinationerna beror på antalet olika typer av vacciner som kommunen får.

""