Coronastatistik för Kyrkslätt 9.9.2021

10.09.2021 09:05

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet Coronasituationen

Hittills har 29 387 kommuninvånare fått den första vaccindosen och 22 303 kommuninvånare har fått den andra dosen. Allt som allt har 72,6 % av kommuninvånarna fått sin första vaccindos och 55,1 % sin andra dos.

Av kommuninvånarna som fyllt 80 år har 89,6 procent fått den första vaccindosen och 83,8 procent den andra dosen. Av 75–79-åringarna har 94,4 procent fått den första vaccindosen och 91,6 procent den andra dosen. Av 70–74-åringarna har 95,0 procent fått den första vaccindosen och 90,9 procent den andra dosen.

Av 65–69-åringarna har 92,2 procent fått den första vaccindosen och 87,7 procent den andra dosen. Av 60–64-åringarna har 90,8 procent fått den första vaccindosen och 86,2 procent den andra dosen.

Av 55–59-åringarna har 90,9 procent fått den första vaccindosen och 85,3 procent den andra dosen. Av 50–54-åringarna har 89,8 procent fått den första vaccindosen och 84,6 procent den andra dosen.

Av 45–49-åringarna har 88,6 procent fått den första vaccindosen och 81,4 procent den andra dosen. Av 40–44-åringarna har 84,5 procent fått den första vaccindosen och 74,4 procent den andra dosen.

Av 35–39-åringarna har 78,6 procent fått den första vaccindosen och 61,5 procent den andra dosen. Av 30–34-åringarna har 70,3 procent fått den första vaccindosen och 44,1 procent den andra dosen.

 Av 25-29 -åringarna har 67,9 procent fått den första vaccindosen och 27,7 procent den andra dosen. Av 20-24 -åringarna har 70,6 procent fått den första vaccindosen och 22,1 procent den andra dosen.

Av 16-19-åringarna har 81,7 procent fått den första vaccindosen och 25,3 procent den andra dosen. Av 12-15-åringarna har 79,6 procent fått den första vaccindosen och 0,4 procent den andra dosen.

Vid sidan av de nya grupperna vaccineras också alla grupper som man tidigare börjat vaccinera. Tidtabellen för framskridandet av vaccinationerna beror på mängden vaccin som kommunen får.

Allt som allt 60 604 coronaprover har tagits på Kyrkslättsbor. Det totala antalet smittfall är 976.

Veckorna 33 + 34 var incidensen 127,1 och veckorna 34 + 35 var incidensen 137,2. Incidenstalet beskriver antalet fall per 100 000 invånare under den angivna perioden.  Incidensen på HUS-området för de senaste 14 dygnen var 237,9

I Kyrkslätt har 5069 personer exponerats för coronaviruset. Antalet gällande karantäner är 105.

Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020, samt THL:s statistik.

Fyrlogo