Coronastatistik för Kyrkslätt 9.12.2021

10.12.2021 09:47

Kategori: Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

Hittills har 30 799 kommuninvånare fått den första vaccindosen och 29 397 kommuninvånare har fått den andra dosen. Allt som allt har 88,1 procent av kommuninvånare som fyllt 12 år fått sin första vaccindos och 84,2 procent fått sin andra dos.

I proportion till hela Kyrkslätts befolkning har 75,8 procent av kommuninvånarna fått den första vaccindosen, 72,4 procent den andra dosen och 4,9 procent den tredje dosen.

Av kommuninvånarna som fyllt 80 år har 94,7 procent fått den första vaccindosen, 88,4 procent den andra dosen och 49,0 procent den tredje dosen. Av 75–79-åringarna har 95,6 procent fått den första vaccindosen, 93,1 procent den andra dosen och 12,8 den tredje dosen. Av 70–74-åringarna har 96,2 procent fått den första vaccindosen och 93,5 procent den andra dosen.

Av 65–69-åringarna har 93,2 procent fått den första vaccindosen och 91,3 procent den andra dosen. Av 60–64-åringarna har 92,7 procent fått den första vaccindosen och 90,8 procent den andra dosen.

Av 55–59-åringarna har 92,1 procent fått den första vaccindosen och 90,3 procent den andra dosen. Av 50–54-åringarna har 91,4 procent fått den första vaccindosen och 89,6 procent den andra dosen.

Av 45–49-åringarna har 90,4 procent fått den första vaccindosen och 87,8 procent den andra dosen. Av 40–44-åringarna har 87,2 procent fått den första vaccindosen och 84,1 procent den andra dosen.

Av 35–39-åringarna har 82,9 procent fått den första vaccindosen och 78,8 procent den andra dosen. Av 30–34-åringarna har 78,0 procent fått den första vaccindosen och 72,2 procent den andra dosen.

Av 25-29 -åringarna har 76,1 procent fått den första vaccindosen och 69,2 procent den andra dosen. Av 20-24 -åringarna har 78,8 procent fått den första vaccindosen och 70,6 procent den andra dosen.

Av 16-19-åringarna har 87,9 procent fått den första vaccindosen och 82,4 procent den andra dosen. Av 12-15-åringarna har 84,7 procent fått den första vaccindosen och 78,0 procent den andra dosen.

Allt som allt 72 874 coronaprover har tagits på Kyrkslättsbor. Det totala antalet smittfall är 1310.

Veckorna 46 + 47 var incidensen 224,5 och veckorna 47 + 48 var incidensen 314,5. Incidenstalet beskriver antalet fall per 100 000 invånare under den angivna perioden.  Incidensen på HUS-området för de senaste 14 dygnen var 373,1.

I Kyrkslätt har 7 112 personer exponerats för coronaviruset. Antalet gällande karantäner är 104.

Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020, samt THL:s statistik.

 

fyrlogo