Coronastatistik för Kyrkslätt 8.4.2021

08.04.2021 13:37

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet Coronasituationen

Allt som allt 31 673 coronaprover har tagits på Kyrkslättsbor. Det totala antalet smittfall är 533

Veckorna 11 + 12 var incidensen 104,8 och veckorna 12 + 13 var incidensen 74,8. Incidenstalet beskriver antalet fall per 100 000 invånare under den angivna perioden.  Incidensen på HUS-området för de senaste 14 dygnen var 244,4.

I Kyrkslätt har 3 607 personer exponerats för coronaviruset. Antalet betydande massexponeringar med över 10 exponerade är 82.  Antalet gällande karantäner är 53.

5012 personer har fått den första vaccindosen och 755 personer den andra.

Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020, samt THL:s statistik.

12,4 procent av kommuninvånarna har vaccinerats (första vaccindosen).

Det har förekommit en gruppexponering av coronaviruset på en arbetsplats i Kyrkslätt under påsken. Man känner till alla som exponerats och de har kontaktats och hänvisats till coronatest.

 

""