Coronastatistik för Kyrkslätt 7.102021

08.10.2021 09:17

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet Coronasituationen

Hittills har 29 900 kommuninvånare fått den första vaccindosen och 25 130 kommuninvånare har fått den andra dosen. Allt som allt har 73,9 % av kommuninvånarna fått sin första vaccindos och 62,2 % sin andra dos.

Av kommuninvånarna som fyllt 80 år har 92,0 procent fått den första vaccindosen och 85,4 procent den andra dosen. Av 75–79-åringarna har 94,9 procent fått den första vaccindosen och 92,3 procent den andra dosen. Av 70–74-åringarna har 95,5 procent fått den första vaccindosen och 91,8 procent den andra dosen.

Av 65–69-åringarna har 92,8 procent fått den första vaccindosen och 89,5 procent den andra dosen. Av 60–64-åringarna har 91,6 procent fått den första vaccindosen och 87,5 procent den andra dosen.

Av 55–59-åringarna har 91,4 procent fått den första vaccindosen och 87,0 procent den andra dosen. Av 50–54-åringarna har 90,6 procent fått den första vaccindosen och 86,8 procent den andra dosen.

Av 45–49-åringarna har 89,5 procent fått den första vaccindosen och 84,0 procent den andra dosen. Av 40–44-åringarna har 85,7 procent fått den första vaccindosen och 78,9 procent den andra dosen.

Av 35–39-åringarna har 80,1 procent fått den första vaccindosen och 70,2 procent den andra dosen. Av 30–34-åringarna har 73,7 procent fått den första vaccindosen och 58,8 procent den andra dosen.

 Av 25-29 -åringarna har 70,9 procent fått den första vaccindosen och 51,8 procent den andra dosen. Av 20-24 -åringarna har 74,2 procent fått den första vaccindosen och 50,7 procent den andra dosen.

Av 16-19-åringarna har 84,0 procent fått den första vaccindosen och 60,1 procent den andra dosen. Av 12-15-åringarna har 81,2 procent fått den första vaccindosen och 4,1 procent den andra dosen.

Vid sidan av de nya grupperna vaccineras också alla grupper som man tidigare börjat vaccinera. Tidtabellen för framskridandet av vaccinationerna beror på mängden vaccin som kommunen får.

Allt som allt 63 477 coronaprover har tagits på Kyrkslättsbor. Det totala antalet smittfall är 1019.

Veckorna 37 + 38 var incidensen 24,9 och veckorna 38 + 39 var incidensen 67,3. Incidenstalet beskriver antalet fall per 100 000 invånare under den angivna perioden.  Incidensen på HUS-området för de senaste 14 dygnen var 150,9.

I Kyrkslätt har 5 195 personer exponerats för coronaviruset. Antalet gällande karantäner är 34.

Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020, samt THL:s statistik.

 

fyrlogo