Coronastatistik för Kyrkslätt 6.5.2021

07.05.2021 07:37

Kategori: Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

Allt som allt 35 855 coronaprover har tagits på Kyrkslättsbor. Det totala antalet smittfall är 605.

Veckorna 15 + 16 var incidensen 72,3 och veckorna 16 +17 var incidensen 87,2. Incidenstalet beskriver antalet fall per 100 000 invånare under den angivna perioden.  Incidensen på HUS-området för de senaste 14 dygnen var 87,2.

I Kyrkslätt har 3 883 personer exponerats för coronaviruset. Antalet betydande massexponeringar med över 10 exponerade är 88.  Antalet gällande karantäner är 81.

12 711personer har fått den första vaccindosen och 1018 personer den andra.

Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020, samt THL:s statistik.

29,6 procent av kommuninvånarna har vaccinerats (första vaccindosen).

Situationen för coronavaccinationer i Kyrkslätt 6.5.2021

Hittills har 12 711 kommuninvånare fått den första vaccindosen och 905 kommuninvånare har fått den andra dosen. Alla yrkespersoner inom social- och hälsovården som utför arbete med anknytning till coronan har vaccinerats. Också personal och boende i enheter inom boendeservice och anstaltsvård för äldre personer har vaccinerats. Hemvårdens kunder har vaccinerats.

Av kommuninvånarna som fyllt 80 år har 89,1 % vaccinerats. Av 75–79-åringarna har 89,8% vaccinerats och av 70–74-åringarna 88,3 %.

Av 65–69-åringarna har 77,3 % vaccinerats. Vaccinationerna av personer i åldern 60–64 år inleddes vecka 15, av dem har 73,1 % vaccinerats. Vaccinationerna av personer i åldern 50–59 år inleddes vecka 16. Av 55-59 -åringarna har 55,4 % vaccinerats. Av 50-54 -åringarna har 32,9 % vaccinerats.

Av medborgare i riskgrupper har uppskattningsvis 75 % vaccinerats.

Omfattande vaccinering av befolkningen och social- och hälsovårdspersonalen har inletts och framskrider enligt åldersgrupp från de äldsta till de yngsta. Vid sidan av de nya grupperna vaccineras också alla grupper som man tidigare börjat vaccinera. Tidtabellen för framskridandet av vaccinationerna beror på antalet olika typer av vacciner som kommunen får.

 

 

 

 

""