Coronastatistik för Kyrkslätt 25.11.2021

25.11.2021 14:20

Kategori: Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

Hittills har 30 647 kommuninvånare fått den första vaccindosen och 29 098 kommuninvånare har fått den andra dosen. Allt som allt har 87,8 procent av kommuninvånare som fyllt 12 år fått sin första vaccindos och 83,5 procent fått sin andra dos.

I proportion till hela Kyrkslätts befolkning har 75,5 procent av kommuninvånarna fått den första vaccindosen och 71,8 procent den andra dosen.

Av kommuninvånarna som fyllt 80 år har 94,6 procent fått den första vaccindosen, 87,9 procent den andra dosen och 30,0 procent den tredje dosen. Av 75–79-åringarna har 95,7 procent fått den första vaccindosen och 92,9 procent den andra dosen. Av 70–74-åringarna har 96,1 procent fått den första vaccindosen och 93,3 procent den andra dosen.

Av 65–69-åringarna har 93,1 procent fått den första vaccindosen och 91,0 procent den andra dosen. Av 60–64-åringarna har 92,6 procent fått den första vaccindosen och 90,3 procent den andra dosen.

Av 55–59-åringarna har 91,9 procent fått den första vaccindosen och 89,8 procent den andra dosen. Av 50–54-åringarna har 91,3 procent fått den första vaccindosen och 89,3 procent den andra dosen.

Av 45–49-åringarna har 90,3 procent fått den första vaccindosen och 87,6 procent den andra dosen. Av 40–44-åringarna har 86,7 procent fått den första vaccindosen och 83,6 procent den andra dosen.

Av 35–39-åringarna har 82,2 procent fått den första vaccindosen och 77,8 procent den andra dosen. Av 30–34-åringarna har 77,6 procent fått den första vaccindosen och 70,7 procent den andra dosen.

 Av 25-29 -åringarna har 75,2 procent fått den första vaccindosen och 68,0 procent den andra dosen. Av 20-24 -åringarna har 78,5 procent fått den första vaccindosen och 69,5 procent den andra dosen.

Av 16-19-åringarna har 87,1 procent fått den första vaccindosen och 80,6 procent den andra dosen. Av 12-15-åringarna har 84,2 procent fått den första vaccindosen och 75,9 procent den andra dosen.

Allt som allt 69 744 coronaprover har tagits på Kyrkslättsbor. Det totala antalet smittfall är 1207.

Veckorna 44 + 45 var incidensen 122,2 och veckorna 45 + 46 var incidensen 169,6. Incidenstalet beskriver antalet fall per 100 000 invånare under den angivna perioden.  Incidensen på HUS-området för de senaste 14 dygnen var 314,0.

I Kyrkslätt har 6 535 personer exponerats för coronaviruset. Antalet gällande karantäner är 117.

Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020, samt THL:s statistik.

fyrlogo