Coronastatistik för Kyrkslätt 22.4.2021

22.04.2021 13:54

Kategori: Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

Allt som allt 33 610 coronaprover har tagits på Kyrkslättsbor. Det totala antalet smittfall är 568

Veckorna 13 + 14 var incidensen 59,9 och veckorna 14 +15 var incidensen 72,3. Incidenstalet beskriver antalet fall per 100 000 invånare under den angivna perioden.  Incidensen på HUS-området för de senaste 14 dygnen var 137,5.

I Kyrkslätt har 3 777 personer exponerats för coronaviruset. Antalet betydande massexponeringar med över 10 exponerade är 86.  Antalet gällande karantäner är 69.

9137 personer har fått den första vaccindosen och 827 personer den andra.

Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020, samt THL:s statistik.

22,7 procent av kommuninvånarna har vaccinerats (första vaccindosen).

 

""